Cây có cội mới trổ cành xanh lá
Nước có nguồn chảy khắp muôn sông
Làm người có tổ có tông
Con hiền cháu thảo quyết mong đáp đền.
Trên tinh thần báo đáp Tứ trọng ân của người Con Phật, Hằng năm Thầy trò chùa Đống Cao – Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa đều đi tùy hỷ các Trường Hạ nhưng năm nay do dịch bệnh CoVid diễn biến phức tạp nên việc tùy hỷ gác lại. Do đó, đầy đủ nhân duyên ngày 2/7/Tân Sửu( 9/8/2021), được sự hứa khả của Sư Ông đường chủ cùng chư Tăng Tổ đình Hoằng Pháp, chư Tăng và Phật tử chùa ĐỐNG CAO đã có buổi cúng dường trai tăng cho chư tôn đức Tăng trong hạ trường. Đây cũng là việc làm thường lệ hàng năm của chư Tăng và Phật tử chùa Đống Cao, trong việc hộ trì Tam Bảo nhất là trong ba tháng An Cư Kiết Hạ. Để chư Tăng có đủ điều kiện tốt nhất, chuyên tu Tam Vô Lậu Hoặc. Làm chỗ nương tựa cho hàng Phật tử. Do dịch bệnh nên năm nay Chư tăng và Phật tử không thể vào và đã được Quý thầy đã thay mặt Chùa Đống Cao để hiến cúng cho Tăng đoàn chùa Hoằng Pháp. Chúng Con là đệ tử đệ tôn của tông môn HOẰNG PHÁP đang sinh hoạt tu học tại Chùa Đống Cao Thanh Hóa nguyện sẽ không ngừng cố gắng tu học và làm tròn trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, xã hội Đất nước và lan tỏa Tinh thần Hoằng pháp đi muôn nơi.
Sau đây là một số hình ảnh:

 

 

By Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *