Hoạt động phật sự

Đại đức Trụ trì ghé thăm sư chú Chánh Niệm Thịnh đang ở Chùa Cát Tường – Tp. Đà Nẵng

Trong chuyến Phật sự tại miền trung, ngày 2/10/2019( tức ngày 04/9/Kỷ Hợi). Đại đức Thích Tâm Hưng cùng đại diện Phật tử Chùa Đống Cao Thanh Hóa đã trở về Chùa Cát Tường – Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, trước thăm chùa lễ Phật, thăm đại đức trụ trì Thích Thanh Bảo sau thăm hỏi sư chú Chánh Niệm Thịnh về việc học tập, tu học tại trường TCPH Đà Nẵng và ở Chùa Cát Tường đã Thích Nghi môi trường chưa ?. Cũng trong dịp này, Hai đại đức trụ trì đã cùng ngồi lại bên nhau và trao đổi kinh nghiệm tu học trong tình Pháp lữ. Sau đây là một số hình ảnh: