Hoạt động phật sự

ĐÊM ĐẦU TIÊN TRONG TUẦN LỄ HÀNH SÁM TRÌ NIỆM DANH HIỆU BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM 19/09 NHÂM DẦN 2022

Lắng nghe giọt nước cành dương
Tịnh bình ban rải tình thương muôn trùng
Như lai Bồ Tát viên thông
Thanh lương cam lộ tắt dòng khổ đau.
Tối ngày 15/09 Nhâm Dần (10/10/2022 ), Sau một ngày vất vã với những thiện sự Phóng sinh, làm cơm chay từ thiện định kỳ của Bổn Tự và Đạo tràng để lan tỏa yêu thương kết nối thiện duyên. Vào lúc 19h30 . Đại đức Thích Tâm Hưng đã quang lâm giảng đường Hoa Sen cùng với đại chúng Hành trì lễ bái trì tụng kinh chú xưng danh hiệu Phật và Bồ Tát hướng nguyện về ngày kỷ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm xuất gia ( 19/09 ÂL ). Trước khi vào buổi lễ đại đưca đã có đôi lời chia sẽ về cuộc đời và hạnh nguyện của Bồ tát được Chư Phật nói trong các kinh điển và tiếp đó đại đức đã hướng dẫn đại chúng Phát nguyện hành trì. Sau đó, đại đức cùng với đại chúng trì tụng đại bi chú, lễ sám và đọc bài Tâm Kinh Bát Nhã và niệm danh hiệu Phật và Bồ Tát. Trước khi thầy trò chia sẽ năng lượng tu tập trong đêm đầu tiên hành trì thì đại chúng đã cùng nhau ngồi tịnh tọa nhớ nghĩ lại những hạnh nguyện và lời dạy của chư Phật và Bồ Tát vừa xưng tụng. Kết thúc là giây phút hạnh phúc an lạc nơi từng người tham dự.
Sau đây là một số hình ảnh: