khóa tu “Một Ngày NIỆM PHẬT” lần 1 và khai pháp năm Kỷ Hợi với sự hiện diện chứng minh của chư tăng chùa Hoằng Pháp – TP. HCM

Đăng ngày

Ngày 24/02/2019 (20/01 Kỷ Hợi),
Sau đây là hình ảnh được ghi nhận: