Hoạt động phật sự

KHÓA TU ” HỒI QUANG PHẢN CHIẾU Lần 1 Từ 16 – 26/11/2020 ( Tức Ngày 02 – 12/10 ÂL )

“Cây có cội, nước có nguồn” tinh thần này đã ăn sâu trong tâm thức của mỗi người, đặc biệt là những người con Phật. Hôm nay được mang Tăng tướng “Viên đỉnh phương bào” không thể không kể đến ân đức sâu dày của Tổ thầy đã truyền trao giới thân tuệ mệnh. Bên cạnh đó, nay được ngồi trong đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh mà tu học Phật pháp không thể không nhớ tới người đã khai sáng kiến tạo. Trên tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật, tri ân đến các bậc Tổ sư đã có công khai sáng, mở mang kiến tạo nên cảnh già lam trang nghiêm thanh tịnh.Với tinh thần ý nghĩa đó, CHÙA ĐỐNG CAO – xã Nga Yên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã TỔ CHỨC KHÓA TU ” HỒI QUANG PHẢN CHIẾU” lần 1 từ ngày 16 – 26/ 2020( 2 – 12/10/ âl) ĐỂ TRI ÂN LỊCH ĐẠI TỔ SƯ VÀ TỔ SƯ NGỘ CHÂN TỬ( 1901 – 1988) KHAI SÁNG CHÙA HOẰNG PHÁP NHÂN NGÀY HÚY KỴ LẦN THỨ 32 CỦA TỔ SƯ VIÊN TỊCH Chiều 01/10/ âl( 15/11/2020) Quý Phật tử làm thủ tục đăng ký nhập khóa dưới sự hướng dẫn của Pt Liên Hồng. Trong khóa tu này, đại chúng đã hành trì một ngày 6 thời khóa( trong đó 4 thời khóa chính và 2 thời khóa phụ) như trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Kinh DI GIÁO, hành sám Lương Hoàng Sám và thiền Tọa và Thiền hành giúp cho hành giả nhìn lại mình theo sự hướng dẫn của quý Thầy. Đặc biệt Trong khóa tu lần này, Khóa tu đã có mặt của Đại đức Thích Tâm Tùy gởi đến bài pháp ” Chánh Niệm” Đại đức Thích Tâm Phong chia sẽ đề tài ” Khai Tâm ” đã làm cho đại chúng được trao dồi thêm hạt giống Bồ Bồ đề và vững chãi trong cơn đường tu tập Chương Trình Hằng ngày Khóa tu

_ 3h30: Thức Chúng

_ 4h00: Ngồi Thiền

_ 4h30: Trì Tụng Kinh DI Giáo

_ 5h45: Thiền hành

_ 6h30: Dùng Điểm Tâm

_ 8h00: Thiền Tọa

_ 8h30: Lễ Phật

_ 8h45: Trì Tụng Lương Hoàng Sám Pháp

_ 11h00: Dùng Cơm Chánh Niệm

_ 12h00: Ngủ nghỉ

_ 13h30: Thức Chúng

_ 14h00: Thiền tọa

_ 14h30: Trì Tụng Kinh DIỆU PHÁP LIÊN HOA và niệm Phật kinh hành

_ 16h45: Thiền Hành

_ 17h30: Dùng tiểu Thực

_ 19h15: Niệm Phật, Kinh Hành, Lễ Phật, tịnh Tọa, chia sẽ Phật pháp

_ 22h00: Ngủ Nghỉ

Sau đây là một số hình ảnh: