Hoạt động phật sự

Khóa tu một ngày Tháng 4 NHUẬN năm Canh Tý

Mặc dù, đang trong thời kỳ an cư kiết hạ của Chư tăng cũng như nắng nóng đang ảnh hưởng trên địa phương nhưng với tinh thần hoằng pháp lợi sinh. Chủ nhật ngày 14/06/2020 (23/4 nhuận Canh Tý), Chùa Đống Cao (Yên Khoái, Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa) đã tổ chức khóa tu niệm Phật một ngày, rất đông các Phật tử trong và ngoài huyện về tham dự.
Mở đầu khóa tu, ĐĐ. Thích Tâm Hưng – Trụ trì chùa Đống Cao đã hướng dẫn mọi người thiền hành ngắm mặt trời và tỉnh thức trong giây phút hiện tại. Sau đó, đại chúng bước vào thời khóa sám hối Sáu Căn và ôn lại Tam quy, Ngũ giới cũng như phóng sinh muôn loài để lan tỏa yêu thương.
Sau khi Phật tử Tịnh Hùng trưởng đạo tràng đọc nội quy sinh hoạt đạo tràng cho đại chúng biết và thực hành cũng như giây phút vui ca hát trong ánh đạo. Đúng 9h30, đại chúng đã cung thỉnh ĐĐ. Thích Tâm Hưng quang lâm giảng đường gởi tới đại chúng bài pháp thoại với tựa đề “Ăn cư kiết hạ – Nơi tích lũy công đức ”. Sau hơn một giờ đồng hồ với ngôn ngữ dễ hiểu và kinh nghiệm thực tập của bản thân, ĐĐ. Thích Tâm Hưng đã chỉ bày rõ ràng” Duyên khởi, Ý nghĩa của Ăn cư kiết hạ”. Từ đó, giúp cho đại chúng có thêm tư lương về an cư Kết hạ để vững vàng hộ trì cho hàng xuất gia trên lộ trình giải thoát và bản thân Phật tử tại gia vẫn vàng trên con đường tu nhân học Phật hộ trì Tâm Bảo trường tồn. Buổi nói chuyện kết thúc trong niềm hỷ lạc của mọi người. Tiếp theo đại chúng bước vào thời dùng cơm trưa trong chánh niệm.
Sau khi có những giây phút nghỉ trưa thư giãn, đúng 13h30, Đại đức trụ trì đã hướng dẫn đại chúng ngồi tĩnh tâm để thấy mình hạnh phúc trong hiện tại. Tiếp đến, đại chúng bước vào thời khóa kinh hành niệm Phật do Phật tử Diệu Nhất hướng dẫn.
Kết thúc ngày tu là giây phút thầy trò ngồi lại nói lên cảm nhận năng lượng khóa tu nơi tự thân mỗi người.
Hình ảnh ghi nhận: