Hoạt động phật sự

Ngày cuối KTMH ” Nơi Ấy Con Về ” Lần 3

Ngày 14/07/2019 (nhằm 12/06 Kỷ Hợi), bước sang ngày cuối KTMH, quý Thầy tổ chức lễ quy y Tam Bảo cho các bạn.

Ngày cuối KTMH chùa Đống Cao

Sau thời khóa tịnh tọa buổi sáng, quý Thầy hướng dẫn các bạn tập trung lên giảng đường, ổn định chỗ ngồi. Sau đó, các bạn cung thỉnh quý Thầy quang lâm giảng đường truyền trao quy giới. Trong giờ phút trang nghiêm, đại chúng một lòng thành kính, quý Thầy hướng dẫn các bạn tiếp nhận giới pháp từ Thượng tọa Trụ trì chùa Hoằng Pháp thông qua màn ảnh nhỏ.

Buổi chiều, các bạn và quý Thầy ngồi lại bên nhau. Sau những ngày gắn bó tu học, các bạn đã bộc bạch những nỗi niềm, những tự sự, những giải bày, những tâm tư, cùng nhau lắng nghe và nhìn lại. Theo đó, có những ý kiến, những đóng góp được nêu ra nhằm rút kinh nghiệm trong khóa tu, cố gắng hoàn thiện khóa tu mùa hè năm sau tốt hơn, chất lượng hơn. Không khí buổi chuyện trò thật gần gũi, cởi mở.

Quý Thầy gởi tặng các bạn phần quà pháp bảo trước khi ra về, gồm sách Bài Học Thiếu Nhi, Lịch Sử Đức Phật Thích-Ca  Con Đường Hạnh Phúc. 

Hình ảnh ghi nhận:

Ngày cuối KTMH chùa Đống Cao
Ngày cuối KTMH chùa Đống Cao
Ngày cuối KTMH chùa Đống Cao
Ngày cuối KTMH chùa Đống Cao
Ngày cuối KTMH chùa Đống Cao
Ngày cuối KTMH chùa Đống Cao
Ngày cuối KTMH chùa Đống Cao
Ngày cuối KTMH chùa Đống Cao
Ngày cuối KTMH chùa Đống Cao
Ngày cuối KTMH chùa Đống Cao
Ngày cuối KTMH chùa Đống Cao
Ngày cuối KTMH chùa Đống Cao
Ngày cuối KTMH chùa Đống Cao
Ngày cuối KTMH chùa Đống Cao
Ngày cuối KTMH chùa Đống Cao
Ngày cuối KTMH chùa Đống Cao
Ngày cuối KTMH chùa Đống Cao
Ngày cuối KTMH chùa Đống Cao
Ngày cuối KTMH chùa Đống Cao
Ngày cuối KTMH chùa Đống Cao
Ngày cuối KTMH chùa Đống Cao
Ngày cuối KTMH chùa Đống Cao
Ngày cuối KTMH chùa Đống Cao
Ngày cuối KTMH chùa Đống Cao
Ngày cuối KTMH chùa Đống Cao
Ngày cuối KTMH chùa Đống Cao
Ngày cuối KTMH chùa Đống Cao
Ngày cuối KTMH chùa Đống Cao
Ngày cuối KTMH chùa Đống Cao
Ngày cuối KTMH chùa Đống Cao
Ngày cuối KTMH chùa Đống Cao
Ngày cuối KTMH chùa Đống Cao
Ngày cuối KTMH chùa Đống Cao
Ngày cuối KTMH chùa Đống Cao
Ngày cuối KTMH chùa Đống Cao