Phiên bản đặc biệt nơi chùa quê Đống Cao – Xã Nga Yên, nhân dịp tết canh tý 2020

Phiên bản đặc biệt nơi chùa quê Đống Cao – Xã Nga Yên, nhân dịp tết canh tý 2020