Chia Sẻ yêu thương đến bà Con nhân mùa Phật Đản 2021

Trong cuộc sống, ai cũng có riêng cho mình những kế hoạch, những dự định …

Lễ Tắm Phật Mùa Phật Đản 2021 ( từ 16-26/5/2021 )

Hôm nay được tắm cho Như Lai Trí Tuệ quang minh công đức lớn Chúng …

Khóa Tu Một Ngày Tháng 3 năm Tân Sửu

Chủ nhật, ngày 2/05/2021 (21/3 Tân Sửu), Chùa Đống Cao (Yên Khoái, Nga Yên, Nga …

Khóa tu “Ươm Mầm Hoa Sen lần 7” chùa Đống Cao

Mặc dù trời mưa nhưng ngày 25/4/2020 (nhằm 14/03 Tân Sửu), chùa Đống Cao (xã …

Lễ Sám Hối Định Kỳ ngày 25/04/2020 (nhằm ngày 14/03 ÂL)

Tối ngày 25/04/2020 (nhằm ngày 14/03 ÂL), mặc dù trời đổ mưa, quý thiện nam …

Khóa Tu Một Ngày Tháng 2 Và Lễ Quy Y Tam Bảo

Chủ nhật, ngày 4/04/2021 (23/2 Tân Sửu), Chùa Đống Cao (Yên Khoái, Nga Yên, Nga …