Khóa tu một ngày và chuyến Từ Thiện Tháng 3 năm Kỷ Hợi

Ngày 21/04/2019 (17/03 Kỷ Hợi), mặc dù thời tiết đang chịu đợt nắng nóng đầu …

Khóa tu “NIỆM PHẬT MỘT NGÀY” lần 2 năm Kỷ Hợi

Chủ Nhật,Ngày 24/03/2019 (19/02 Kỷ Hợi) mặc dù thời tiết đang chuyển mùa nhưng với …

QUY Y TAM BẢO TẠI CHÙA ĐỐNG CAO LẦN 1 NĂM 2019

Chúng ta biết rằng, sinh làm người đã khó, gặp được Phật pháp lại còn …

THÔNG BÁO QUY Y TAM BẢO TẠI CHÙA ĐỐNG CAO LẦN 1 NĂM 2019

Chúng ta biết rằng, sinh làm người đã khó, gặp được Phật pháp lại còn …