Ngày cuối KTMH ” Nơi Ấy Con Về ” Lần 3

Ngày 14/07/2019 (nhằm 12/06 Kỷ Hợi), bước sang ngày cuối KTMH, quý Thầy tổ chức …

Ngày thứ Tư KTMH ” Nơi Ấy Con Về ” Lần 3

Ngày 13/07/2019 (nhằm 11/06 Kỷ Hợi), bước sang ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao, …

Ngày thứ Ba KTMH ” Nơi Ấy Con Về ” Lần 3

Ngày 12/07/2019 (nhằm 10/06 Kỷ Hợi), bước sang ngày thứ ba KTMH chùa Đống Cao, …

Ngày thứ hai KTMH ” Nơi Ấy Con Về ” Lần 3

Ngày 11/07/2019 (nhằm 09/06 Kỷ Hợi), bước sang ngày thứ hai KTMH, nhận lời mời …