Khóa tu một ngày Tháng 4 NHUẬN năm Canh Tý

Mặc dù, đang trong thời kỳ an cư kiết hạ của Chư tăng cũng như …

Khóa tu “Con Đã Về..” lần 3 chùa Đống Cao Thanh Hóa

Ngày 30/05/2020 (nhằm 08/04 – nhuận Canh Tý), chùa Đống Cao (Nga Yên, Nga Sơn, …

Khóa tu Niệm Phật một ngày tháng Tư

Dịch bệnh covid19 đã được kiểm soát, mọi hoạt động của người dân trở lại …