NGÀY RẰM TRUNG THU 2022 THIỆN SỰ Ý NGHĨA NƠI CHÙA QUÊ ĐỐNG CAO

Sáng 15/08 Nhâm Dần  (10/09/2022 ), mặc dù thời tiết thất thường nhưng với tinh …

KHOÁ TU MỘT NGÀY THÁNG 6 ÂM LỊCH NĂM NHÂM DẦN

Chủ nhật, ngày 24/07/2022 (26/06 Nhâm Dần), Với tinh thần ham tu ham học dù …

LAN TOẢ YÊU THƯƠNG NGÀY RẰM THÁNG 6 NĂM NHÂM DẦN

Sáng ngày 15/06 ÂL ( 13/07/2022), Mặc dù nhà chùa đang tất bật chuẩn bị …

Khóa Tu Niệm Phật Một Ngày Tháng 6 Năm 2022

Chủ nhật, ngày 19/06/2022 (21/05 Nhâm Dần), Mặc dù trời sự khắc nghiệt của thời …