Khóa Tu Một Ngày Lần 13 Tháng 12 Năm Canh Tý Tại Chùa Đống Cao

Trong giá rét những ngày cuối năm,chủ nhật ngày 31/01/2021(19/12 Canh Tý), Chùa Đống Cao …