THẦY TRÒ CHÙA ĐỐNG CAO CHIA SẼ YÊU THƯƠNG 12/2021

“ …. Tất cả cũng tàn phai Chỉ tình thường ở lại Những gì trao …