Trang nghiêm và ấm áp lễ tri ân đệ tử lần 2

Mặc dù những ngày giáp tết công việc rất bận nhưng vượt lên tất cả …

BUỔI LỄ SÁM HỐI Ngày 14 tháng 12 năm Kỷ Hợi

Tối ngày 08/01/2020 (nhằm 14/12 Kỷ Hợi), quý thiện nam tín nữ Phật tử trong …

BUỔI LỄ SÁM HỐI ĐỊNH KỲ Ngày 30 tháng 11 năm Kỷ Hợi

Tối ngày 25/12/2019 (nhằm 30/11 Kỷ Hợi), quý thiện nam tín nữ Phật tử trong …