Khóa Tu Niệm Phật Một Ngày Tháng 9 Năm Nhâm Dần 2022

Chủ nhật, ngày 16/10/2022 ( 21/09 Nhâm Dần ),Với tinh thần ham tu ham học …