Khóa Tu Một Ngày Lần 10 Tháng 9 Năm Canh Tý

Chủ nhật ngày 08/11/2020 ( 23/09 Canh Tý ), Chùa Đống Cao ( Yên Khoái, …

Khóa Tu “Con Đã Về” Lần 5 Chùa Đống Cao Thanh Hóa

Ngày 19/09/2020 (nhằm 03/08 Canh Tý), mặc dù chịu ảnh hưởng của Hoàn lưu bão …