Khóa Tu Một Ngày Tháng 3 năm Tân Sửu

Chủ nhật, ngày 2/05/2021 (21/3 Tân Sửu), Chùa Đống Cao (Yên Khoái, Nga Yên, Nga …

Khóa tu “Ươm Mầm Hoa Sen lần 7” chùa Đống Cao

Mặc dù trời mưa nhưng ngày 25/4/2020 (nhằm 14/03 Tân Sửu), chùa Đống Cao (xã …

Lễ Sám Hối Định Kỳ ngày 25/04/2020 (nhằm ngày 14/03 ÂL)

Tối ngày 25/04/2020 (nhằm ngày 14/03 ÂL), mặc dù trời đổ mưa, quý thiện nam …

Khóa Tu Một Ngày Tháng 2 Và Lễ Quy Y Tam Bảo

Chủ nhật, ngày 4/04/2021 (23/2 Tân Sửu), Chùa Đống Cao (Yên Khoái, Nga Yên, Nga …

KHÓA TU “CON ĐÃ VỀ……” Lần 7

Thứ 7, chủ nhật Ngày 20 – 21/3/2021( tức 08-09/2 Tân Sửu) Hướng đến những …