HẰNG THUẬN KẾT DUYÊN ( 14/04/ÂL ) MỪNG PHẬT ĐẢN 2022

Lễ hằng thuận là nét văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc, không những …

Khóa Tu Niệm Phật Một Ngày 24-03 Nhâm Dần

Chủ nhật, ngày 24/04/2022 (24/03 Nhâm Dần), Chùa Đống Cao – Yên Khoái, Nga Yên, …