Hoạt động phật sự

CHƯ TĂNG PHẬT TỬ CHÙA ĐỐNG CAO TÙY HỶ CÁC TRƯỜNG HẠ TRONG TỈNH THANH HÓA NHÂN MÙA AN CƯ 2020

Trong giới luật của Phật có quy định chư Tăng Ni dừng chân trong 3 tháng để tịnh tu giới hạnh, trau dồi Giới – Định – Tuệ để làm hành trang trên lộ trình chuyển hóa thân tâm đạt được giải thoát và tinh thần đạo đức của Phật giáo đi vào lòng cuộc đời. Khi chư tăng dừng chân An cư Kiết hạ thì hàng Phật tử tại gia góp phần công đức hộ trì, gieo phước lành lên ngôi Tam bảo với tâm nguyện: “Tam bảo thường trụ giữa thế gian để lợi lạc hữu tình”. Phật tử tại gia hưởng phước mà Phát tâm tùng Hạ kết duyên sơ Chân thành học đạo nhuần mưa pháp Tự độ, độ tha mau đến bờ giải thoát. Với tâm Nguyện đó, mặc dù Chùa vẫn còn nhiều khó khăn nhưng được sự hướng dẫn của quý thầy và sự hộ pháp và phát tâm tùy hỷ tịnh vật tịnh tài của quý thiện tín Phật tử cùng bà con nhân gần xa.
Thứ ba, ngày 17 tháng 5 năm Canh Tý( tức ngày 7/7/2020) đại đức Thích Tâm Hưng trụ trì Chùa Đống Cao -Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa đã cùng quý Phật tử tổ chức chuyến tùy hỷ cúng dường các Trường Hạ tại tỉnh Thanh Hóa: Sau khi dâng hương bạch Phật dâng cúng dường phẩm vật tại trú xứ Chùa Đống Cao.
” đại đức Thích Tâm Hưng dâng hương bạch Phật dâng cúng dường phẩm vật tại trú xứ Chùa Đống Cao “
Điểm đến đầu tiên là Trường Hạ Nhị Bộ chùa Khánh Quang – Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tại đây, đại đức trưởng đoàn đã dâng lời tác bạch cúng dường, dưới sự chứng minh của chư tôn đức và được nghe những lời huấn từ của Chư tôn đức giúp cho đại chúng tăng trưởng hạt giống Bồ Đề kết duyên lành Phật pháp.
” đại đức trưởng đoàn đã dâng lời tác bạch cúng dường, Trường Hạ Nhị Bộ chùa Khánh Quang “
Tiếp đến, là Trường hạ Ni chùa Tường Vân – huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Chùa Đống Cao dâng lời tác bạch cúng dường, dưới sự chứng minh của Ni Sư Thích Nữ Đàm Hòa – Đường chủ Hạ trường Tường Vân đã có đôi lời tán thán đến tâm hộ pháp của hàng Phật tử tại gia mặc dù trời nắng và đường xá xa xôi nhưng với tinh thần hộ pháp đoàn đã trở về tùy hỷ trường hạ cho Chư Ni tu học.
” dâng lời tác bạch cúng dường, dưới sự chứng minh của Ni Sư Thích Nữ Đàm Hòa – Đường chủ Hạ trường Tường Vân “
Điểm đến tiếp theo, là Trường Hạ Ni chùa Tăng Phúc – Tp. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ở đây chùa Đống Cao dâng lời tác bạch cúng dường, dưới sự chứng minh của chư Ni Tri khách Trường Hạ chùa Tăng Phúc.
” Điểm đến tiếp theo, là Trường Hạ Ni chùa Tăng Phúc “
Ngang qua đó, nhận lời mời của Phật tử Nguyễn Thị Chào pháp danh Liên Hồng đoàn đã trở về tại Từ đường tư gia của Tín chủ thọ dụng buổi cơm trưa trong sự thiền vị, thay mặt cho đoàn đại đức trưởng đoàn đã có đôi lời tán thán đến gia đình dù còn nhiều khó khăn nhưng đã biết vượt lên tất cả để cung thỉnh chư tăng và Phật tử về tại Tư gia để gieo duyên cho gia đình nuôi dưỡng được hạt giống lành là một điều hiếm có. Qua đó, đại đức cũng nhắn gởi đến đại chúng hãy cố gắng học hỏi để cho gia đình bà con mình biết đến Phật và kết duyên lành. Sau đó, đại chúng đã hồi hướng công đức bằng những lời kinh niệm danh hiệu Phật đến gia đình và dùng cơm trong chánh niệm.
” đoàn đã trở về tại Từ đường tư gia của Tín chủ thọ dụng buổi cơm trưa trong sự thiền vị “
Đầu giờ chiều cùng ngày, Đoàn đã đến trường hạ Ni Hương Quang – Tp. Thanh Hóa, để dâng lời tác bạch cúng dường thay mặt cho Chư ni Hạ trường Ni trưởng Thích Nữ Đàm Nhung – Đường chủ hạ trường đã thọ nhận cũng như có đôi lời huấn từ đến đoàn.
” Đoàn đã đến trường hạ Ni Hương Quang, Thích Nữ Đàm Nhung – Đường chủ hạ trường đã thọ nhận cũng như có đôi lời huấn từ đến đoàn “
Tiếp theo Đoàn đã trở về Trường hạ Tăng Thanh Hà – Tp. Thanh Hóa dâng phẩm vật cúng dường. Đại đức Thích Tâm Hưng dâng lời tác bạch cúng dường thay mặt hạ trường thượng tọa Thích Tâm Đức – Đường chủ hạ trường thọ dụng phẩm vật và đã có đôi lời tán thán đến đại đức trụ trì và Phật tử dù còn nhiều khó khăn nhưng đại đức đã biết hướng dẫn cho hàng Phật tử tại gia đến các trường hạ tùy hỷ gieo phước kết duyên lành. Qua đó, thượng tọa cũng nhắn gởi đến đại chúng có mặt hãy cố gắng gieo trồng phước báu và tu tập tinh tấn để hộ pháp Tam Bảo trường tồn tại thế gian.
” Đoàn đã trở về Trường hạ Tăng Thanh Hà, thượng tọa Thích Tâm Đức – Đường chủ hạ trường thọ dụng phẩm vật và đã có đôi lời tán thán “
Điểm đến tiếp theo, Trường hạ Tăng Chùa Đại Bi, Tp. Thanh Hóa. Thay mặt cho đoàn đại đức trưởng đoàn đã có lời tác bạch dâng phẩm vật lên chư tôn đức trong hạ trường. Thay mặt cho hạ trường thượng tọa Thích Tâm Hiền Đường chủ hạ trường Đại Bi đã hứa khả nạp thọ và đã có đôi lời sách tấn giản dị, gần gũi làm cho đại chúng tăng trưởng hạt giống lành và biết được bổn phận của người Phật tử tại gia là làm phước hộ pháp cho Tam Bảo trường tồn.
” Điểm đến tiếp theo, Trường hạ Tăng Chùa Đại Bi “
Điểm cuối cùng, là trường hạ Ni – chùa Sùng Nghiêm, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Ở đây, Phật tử Liên Hồng đã thay mặt đoàn có đôi lời tác bạch dâng phẩm vật cúng dường. Thay mặt cho chư Ni trường hạ Ni sư Thích Nữ Đàm Thành Đường chủ hạ trường thọ nhận phẩm vật và có đôi lời sách tấn đến đoàn giúp cho đại chúng có mặt tăng trưởng hạt giống lành.
” Điểm cuối cùng, là trường hạ Ni – chùa Sùng Nghiêm “
Dù tịnh tài, tịnh vật và Pháp bảo chùa Đống Cao phát tâm tùy hỷ cúng dường tại các trường hạ của tỉnh không đáng là bao nhưng đó là những thành quả bước đầu để hướng dẫn cho hàng Phật tử tại gia và bà con gần xa biết được truyền thống đời sống trao dồi giới định tuệ của chư tôn đức Tăng Ni sau những tháng Hoằng Pháp lợi sinh. Để mà cố gắng tự mình tinh tấn tu học sữa đổi thân tâm xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc làm tròn bổn phận hộ pháp cho Tam Bảo trường tồn tại thế gian.
Sau đây là một số hình ảnh :