Hoạt động phật sự

HẠNH PHÚC TRONG MÙA PHẬT ĐẢN 2022 ĐƯỢC LÀM CON PHẬT TẠI CHÙA ĐÓNG CAO THANH HÓA

Chiều 08/04/Nhâm dần (08/05/2022) trong mùa Phật đản 2022. Quý bà con đã phát tâm trở về Chùa Đống Cao – Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa cũng thỉnh chư tăng làm lễ truyền tam quy ngũ giới nhân Mùa Phật đản 2022 đã về. Đại đức Thích Tâm Hưng thay mặt cho tăng bảo đã hứa khả và quang lâm làm lễ cho hơn 100 người trong và ngoài huyện đã phát tâm quy y. Sau khi hướng dẫn sám hối đại đức đã làm lễ truyền tho Tam quy ngũ giới và hướng dẫn oai nghi cần thiết cho Phật tử mới phát tâm. Kết thúc, là giây phút thọ nhận pháp bảo và chứng nhận quy y.

Sau đây là một số hình ảnh: