Sáng ngày 04/02/2023 (Nhằm 14/01 Quý Mão), Hòa thượng Thích Chân Tính có buổi giảng pháp tại chùa Đống Cao – thôn Yên Khoái, Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa thuộc tông phong Tổ đình Hoằng Pháp.

Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn

Trước khi lắng nghe lời pháp nhũ, Đại đức Thích Tâm Hưng cùng quý Phật tử trong đạo tràng đồng trang nghiêm đảnh lễ, dâng lời khánh tuế đầu năm lên Hòa thượng tôn sư.

Sau hơn 4 năm trở lại đạo tràng, Hòa thượng rất hoan hỷ với sự phát triển của đạo tràng và cảnh quan nơi đây. Hòa thượng tán thán tinh thần phụng sự của chư Tăng và Phật tử tại bổn tự. Với những phương tiện thiết thực, chùa hoằng Pháp và các cơ sở thuộc tông phong đã khuyến dẫn giới trẻ đến chùa, từ đó các em có cơ hội tiếp cận giáo pháp, quy kính Tam bảo và giữ gìn năm giới. Trong tương lai các em sẽ là người cha người mẹ tốt, người ông bà mẫu mực và là người công dân tốt, góp phần làm lợi lạc cho cộng đồng, xã hội.

Khi chúng ta quy y, trở thành người Phật tử, nghĩa là ta quay về nương tựa Phật – Pháp – Tăng. Mỗi người cần hiểu rõ ý nghĩa ba ngôi báu. Phật: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhân đây, Hòa thượng nhắc lại sơ nét về tiểu sử cuộc đời đức Phật; Pháp: là lời đức Phật dạy, những phương pháp giúp chúng ta hướng thiện, hướng thượng, trở thành con người tốt, hoàn thiện, giải thoát; Tăng: là quý thầy xuất gia đi trên con đường phạm hạnh, dâng trọn đời mình cho Phật pháp, trên cầu thành Phật dưới độ chúng sinh.

Khi quy y Tam bảo, chúng ta phát nguyện thọ trì năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Nếu một người biết thọ trì tam quy và gìn giữ 5 giới, người đó sẽ trở thành người tốt, cuộc sống được an vui, gia đình và xã hội cùng lợi lạc, vì mỗi cá nhân, gia đình là một tế bào của xã hội.

Bên cạnh đó, người Phật tử nên thường xuyên đến chùa, gần gũi Tam bảo để nghe pháp, khai sáng trí tuệ và thực hành đúng chánh pháp. Đã là người con Phật, chúng ta không nên mê tín, tin lời thầy tà bạn ác, tránh tiền mất tật mang.

Sau thời pháp, Hòa thượng cùng quý thầy tiếp tục hành trình chuyến Phật sự

Buổi chiều, Hòa thượng Thích Chân Tính có buổi giảng pháp tại chùa Càn Môn, khối Tân Phong, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An thuộc tông phong Tổ đình Hoằng Pháp.

Trước buổi thính Pháp, Đại đức Thích Tâm Hiếu cùng quý Phật tử trong đạo tràng đồng trang nghiêm đảnh lễ, dâng lời khánh tuế đầu năm lên Hòa thượng tôn sư.

Qua những câu chuyện trong Tương Ưng Bộ Kinh, Hòa thượng nhắc nhở đại chúng về sự khó hy hữu khi một người mất đi được tái sinh trở lại thân người.

Muốn được thân người, đức Phật dạy hành giả phải giữ gìn 5 giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Ngược lại, người gây tạo nghiệp bất thiện sẽ đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh rất đau khổ.

Qua bốn hạng người trong kinh Tương Ưng Bộ: Từ bóng tối hướng đến bóng tối; Từ bóng tối hướng đến ánh sáng; Từ ánh sáng hướng đến bóng tối; Từ ánh sáng hướng đến ánh sáng. Hòa thượng nhắn nhủ đại chúng cùng nhìn lại tự thân và chọn lựa cho mình một con đường để tu tập, hướng đến an vui giải thoát. Bên cạnh đó, người Phật tử nên thường xuyên đến chùa nghe pháp để hiểu rõ sự thật cuộc đời là vô thường, khổ, vô ngã. Từ đó mỗi người tự chuyển hóa thân tâm, giảm bớt tham, sân, si, tránh rơi vào ba ác đạo.

Qua thời pháp, đại chúng nhận chân sự thật, lấy đó làm tư lương trên bước đường tu nhân học Phật, hướng đến ánh sáng giác ngộ, an vui.
Sau buổi pháp thoại tại chùa Càn Môn, Hòa thượng cùng quý thầy tiếp tục chuyến Phật sự. Đến chùa Tràng An, xóm Tân Ngọc, phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, Hòa thượng có buổi pháp thoại ngắn gửi đến đại chúng.

Trước buổi thính pháp, Đại đức Thích Tâm Du cùng quý Phật tử trong đạo tràng đồng trang nghiêm đảnh lễ, dâng lời khánh tuế đầu năm lên Hòa thượng tôn sư. Hòa thượng cũng có lời thăm hỏi và chúc tết đến chư Tăng và Phật tử nơi bổn tự.

Qua câu chuyện của vị thiền sư và quan Thứ Sử – đại thi hào đời nhà Đường, Hòa thượng chia sẻ đến đại chúng qua ý nghĩa của bài kệ trong kinh Pháp Cú:

Chớ làm các điều ác,

Siêng làm các điều lành,

Giữ tâm ý trong sạch,

Đó là lời Phật dạy

Bài kệ khi nghe qua tưởng chừng rất đơn giản, nhưng để thực hành được là cả một quá trình nỗ lực, tinh tấn và không hề dễ dàng đối với tất cả chúng ta. Do vậy, Hòa thượng chỉ dạy, người học Phật không phải tìm kiếm những điều xa xôi, mà ngay trong đời sống hằng ngày, cố gắng thực hành đúng lời Phật dạy đã là điều đáng quý.

Hình ảnh ghi nhận:

Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn
Ngày thứ chín, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đống Cao – chùa Càn Môn

By Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *