Hoạt động phật sự

Sáng ngày 23 tháng 04 năm 2020 (nhằm ngày 01/04 Canh Tý ) NGÀY MỒNG MỘT ĐẦU THÁNG TƯ CANH TÝ( THÁNG TƯ PHẬT ĐẢN)…. THẦY TRÒ CHÙA QUÊ TỚI THĂM GIA ĐÌNH NGUYỄN THỊ DỊU PHÁP DANH LIÊN THANH CHIÊM BÁI LỄ ĐÀI VƯỜN LÂM TỲ NY DO PHẬT TỬ TRANG TRÍ MỪNG PHẬT ĐẢN PL.2564 – DL.2020…..

Sau đây là một số hình ảnh: