Ngày 14/08/2019 (nhằm 14/07 Kỷ Hợi), quý thiện nam tín nữ Phật tử trong và ngoài Tp. HCM đã về chùa Hoằng Pháp tham dự khóa lễ sám hối định kỳ.

Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi

Được biết, TT. Thích Chân Tính, Trụ trì chùa Hoằng Pháp nhập thất để đọc Đại Tạng Kinh từ ngày 08/12 Mậu Tuất đến nay đã 7 tháng 7 ngày. Giờ đây, Thầy đã chính thức ra thất, trở lại sinh hoạt, tu học và hoạt động Phật sự cùng với đại chúng.

Thay mặt đại chúng, ĐĐ. Thích Tâm An, Trụ trì chùa Hưng Pháp – Đồng Nai, có đôi lời kính trình lên Thượng tọa – vị ân sư của mình.

Sau đó, đại chúng lắng nghe thời pháp thoại từ Thượng tọa qua đề tài:

Thân này nặng trĩu nghĩa tình
Ơn cha, ơn mẹ, ơn nghìn chúng sanh.

Mọi vật, mọi sự việc trên nhân gian này tập hợp bởi nhiều nhân duyên và tan rã theo định luật vô thường. Kể cả thân thể, tài sản, hay cảnh vật thiên nhiên đều phải đổi thay theo thời gian. Sau đó, Thầy nhắc lại tâm sự trước lúc lìa đời của Sơ Tổ – Người khai sáng ra chùa Hoằng Pháp về việc tri ân người đã có công sức xây dựng ngôi chùa Hoằng Pháp và đại chúng có một phút để tưởng niệm. Thầy chia sẻ, mỗi người có mặt ở đây đều nhờ nhiều ngoại duyên mà tồn tại, thế nên chúng ta thọ ơn rất nhiều từ cuộc đời – Đó là ân cha mẹ, ân Thầy Tổ, ân tổ quốc và ân chúng sanh. Bằng những ví dụ thực tiễn, Thầy giúp mọi người hiểu, mọi thứ đều có nguồn gốc, vì vậy khi sử dụng hãy biết ơn, trân trọng, giữ gìn những gì mình nhận được. Cuối cùng, Thầy khuyên mỗi ngày giữ thân, khẩu, ý tốt để có một ngày an lành.

Cuối thời pháp thoại, đại chúng thành kính đảnh lễ ân sư tam bái.

Sau thời pháp thoại, đại chúng cùng bước vào khóa lễ sám hối như thường lệ.

Hình ảnh ghi nhận:

Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi
Lễ sám hối 14/07 Kỷ Hợi

By Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *