Hoạt động phật sự

KHAI ĐÀN PHÁP HỘI DƯỢC SƯ – SÁM HỐI – ÔN LẠI NĂM GIỚI CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ TẠI GIA TỐI 23/09 NHÂM DẦN 2022

Vào lúc 19h30 tối ngày 23/09 Nhâm Dần ( 18/10/2022 ) Quý Phật tử và bà con thập phương xa gần trở về giảng đường Hoa Sen – Chùa Đống Cao, Nga Yên, Nga Sơn, kiến lập đàn tràn pháp hội kỷ niệm Đức Phật Dược Sư Thành Đạo ( 29/09 Nhâm Dần ) cũng như tham dự buổi tiểu sám hối định kỳ. Sau khi cung thỉnh đại đức trụ trì Thích Tâm Hưng chứng minh chú nguyện. Trước khi vào buổi lễ đại đức đã chú nguyện và hướng dẫn đại chúng sám hối, đọc lại bài kinh Dược Sư và ôn lại năm giới của người Phật tử tại gia. Tại đây, đại đức cũng coa đôi lời nói lên hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư ( trì tụng kinh Dược sư hằng đêm cho đến ngày 29/09 ÂL ) và nhắc lại tông chỉ tu tập của cho đại chúng có mặt để hiểu và thực hành có thêm phần công đức. Kết thúc buổi lễ là giây phút thọ lộc Phật.

Sau đây là một số hình ảnh: