Trong tháng 3 lịch sử (âm lịch) của dân tộc Việt Nam. Chùa ĐỐNG CAO – Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa tiếp tục tổ chức KHÓA TU HỌC THEO HẠNH PHẬT lần 12 ( từ ngày 6 -10/3/ Tân Sửu) dành cho quý vị Phật tử gần xa, nguyện hướng công đức tu tập này đến Đức Phật, nguyện cầu cho năng lượng tu tập lan tỏa, Phật pháp hưng thịnh, người người, nhà nhà an yên, hạnh phúc, trọn vẹn phước báu nơi hiện tại Tương lai sinh về cõi Tịnh Độ. tối ngày mồng 5/3/Tân Sửu quý vị đã được đại đức Thích Tâm Hưng trưởng ban đã hướng dẫn cho đại chúng sám hối và ôn lại oai nghi của người Phật tử tại gia đặc biệt quý vị tham dự đã nhận thọ Thập thiện Giới gìn giữ trong suốt khóa tu. Trong suốt khóa tu này, mọi người đã được học và thực hành theo giáo lý Đức Phật thông qua những bài kinh Thiện Sinh, Tám Điều Từ Tâm và kinh Bát Chánh Đạo cùng trì tụng Chú Đại Bi và những giây phút Thiền tọa, thiền hành hằng ngày để nếm trải vị ngọt của sự an lạc và tu tập nhất tâm, cùng đại chúng và tăng đoàn tinh tấn tu hành.Tìm và nhận diện được chính mình, quay trở về nương tựa hải đảo tự thân.Phát nguyện thực hành Bồ Tát Đạo, cứu giúp mình, cứu giúp chúng sinh. Đặc biệt, có những giây phút nhìn lại lỗi lầm của mình thông qua những lời kinh tiếng kệ có công năng mạnh mẽ giúp người có tội lỗi nếu một lòng sám hối, thanh tịnh thân khẩu ý và thực hành theo thì tội diệt, phước tăng).
Công đức của việc nghiêm minh giới luật, tịnh hóa khẩu nghiệp, chuyên tâm thọ trì. Đặc biệt, trong khoá tu này quý Phật tử đã mạnh mẽ cùng nhau chia sẽ kinh nghiệm tu học trong khi thực hành tu học cùng mọi người trước sự chứng minh của Chư tăng.

Sau đây là một số hình ảnh:

 

 

 

By Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *