Vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, quý thiện nam tín nữ đã trở về chùa Đống Cao – xã Nga Yên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa thuộc tông phong Tổ đình Hoằng Pháp để tham dự lễ đón giao thừa.

Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão

Sau ba hồi chuông trống bát nhã, Đại đức Thích Tâm Hưng, Trụ trì chùa Đống Cao, cùng Đại đức Thích Tâm Nghiên- chư Tăng Tổ đình Hoằng Pháp, Tp. HCM đã quang lâm giảng đường Hoa Sen niêm hương bạch Phật, tụng kinh Bát Chánh Đạo trong thời khắc giao thừa.

Sau đó, Phật tử Liên Thanh- Phó trưởng đạo tràng, đã thay mặt cho hàng đệ tử dâng lời khánh tuế lên Đại đức trụ trì và chư Tôn đức hiện tiền, thỉnh Thầy có đôi lời pháp nhũ đầu năm. Đại đức đã hứa khả và gởi lời chúc tết đến toàn thể quý Phật tử cùng gia quyến một năm mới bình an, hạnh phúc, vạn sự như ý, và là những hoằng pháp viên đưa lời Phật dạy vào cuộc sống. Với lời chia sẻ giản dị, mượn hình ảnh thường nhật, Đại đức đã giúp đại chúng hiểu được việc cần làm và điều không nên làm, luôn cố gắng trau dồi trí tuệ trên bước đường tu học hoàn thiện bản thân. Sau đó chư Tôn đức chứng minh đã gửi lộc lì xì và quà pháp bảo đến đại chúng.

Hình ảnh ghi nhận :

Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão
Chùa Đống Cao - Thanh Hóa: Lễ đón giao thừa xuân Quý Mão

By Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *