Sau nhiều ngày chuẩn bị trang trí các mô hình chào đón xuân Quý Mão (2023), tối ngày 18/01/2023 (nhằm 27/12 Nhâm Dần), Đại đức Thích Tâm Hưng, Trụ trì chùa Đống Cao – Thanh Hóa thuộc tông phong tổ đình Hoằng Pháp, cùng Đại đức Thích Tâm Nghiên đã tổ chức lễ dựng cây Nêu truyền thống báo hiệu Tết Quý Mão đã về.

Chùa Đống Cao - Thanh Hoá: Lễ dựng Nêu và Tri Ân Đệ Tử lần 5

Trong buổi lễ, Đại đức trụ trì đã nói lên mục đích và ý nghĩa của việc dựng cây Nêu. Sau đó, quý Thầy và đại chúng cùng thực hiện các nghi thức Phật giáo và cây Nêu chính thức được dựng lên. Tiếp đến, đại chúng cùng nhau vân tập về giảng đường Hoa Sen tham dự buổi lễ “Tri Ân Đệ Tử” lần 5.

Theo truyền thống, người học trò luôn là người biết ơn, đền ơn người thầy. Tuy vậy, nếu người thầy không có học trò để dạy cũng không thể gọi là thầy. Do đó, bên cạnh trò phải biết ơn thầy, đôi khi thầy cũng nhờ trò hỗ trợ trong các công việc. Cũng như vậy, mọi Phật sự ở chùa Đống Cao diễn ra thành tựu tốt đẹp là có nhiều nhân duyên cùng đóng góp, trong đó có sự chung tay góp sức của quý thầy và quý Phật tử.
Mở đầu là phần giới thiệu chương trình do Mc Liên Thanh điều phối. Sau khi tuyên bố khai mạc buổi lễ của Đại đức trụ trì, những ngọn nến được thầy trụ trì  cùng đại chúng thắp sáng với hàng chữ “Tri Ân Đệ Tử”. Tiếp đó, Đại đức đã cùng đại chúng đọc bài “Nhớ Ơn”. Đặc biệt, trong buổi lễ đại chúng được Đại đức Thích Tâm Nghiên chia sẻ “sự quan trọng của Tứ Trọng Ân đối với người con Phật”. Sau hơn 30 phút, Đại đức đã nêu những điểm cốt yếu về ân Cha Mẹ, ân Sư Trưởng, ân Thí Chủ và Quốc gia xã hội mà mỗi người đều phải thọ nhận trong cuộc đời này. Từ đó, Đại đức nhắn gởi đại chúng hãy cố gắng tu tập chuyển hoá ba nghiệp làm nền tảng để thành tựu đạo quả.

Qua đó, quý Phật tử tham dự lễ có cơ hội bộc bạch, sẻ chia tiếng nói của lòng mình về người Thầy, về đại chúng, về những hoài mong trong tương lai.

Cuối buổi lễ, Đại đức đã tận tay trao tặng quà tri ân đến mỗi người tham dự.

Hình ảnh ghi nhận:

Chùa Đống Cao - Thanh Hoá: Lễ dựng Nêu và Tri Ân Đệ Tử lần 5
Chùa Đống Cao - Thanh Hoá: Lễ dựng Nêu và Tri Ân Đệ Tử lần 5
Chùa Đống Cao - Thanh Hoá: Lễ dựng Nêu và Tri Ân Đệ Tử lần 5
Chùa Đống Cao - Thanh Hoá: Lễ dựng Nêu và Tri Ân Đệ Tử lần 5
Chùa Đống Cao - Thanh Hoá: Lễ dựng Nêu và Tri Ân Đệ Tử lần 5
Chùa Đống Cao - Thanh Hoá: Lễ dựng Nêu và Tri Ân Đệ Tử lần 5
Chùa Đống Cao - Thanh Hoá: Lễ dựng Nêu và Tri Ân Đệ Tử lần 5
Chùa Đống Cao - Thanh Hoá: Lễ dựng Nêu và Tri Ân Đệ Tử lần 5
Chùa Đống Cao - Thanh Hoá: Lễ dựng Nêu và Tri Ân Đệ Tử lần 5
Chùa Đống Cao - Thanh Hoá: Lễ dựng Nêu và Tri Ân Đệ Tử lần 5
Chùa Đống Cao - Thanh Hoá: Lễ dựng Nêu và Tri Ân Đệ Tử lần 5
Chùa Đống Cao - Thanh Hoá: Lễ dựng Nêu và Tri Ân Đệ Tử lần 5
Chùa Đống Cao - Thanh Hoá: Lễ dựng Nêu và Tri Ân Đệ Tử lần 5
Chùa Đống Cao - Thanh Hoá: Lễ dựng Nêu và Tri Ân Đệ Tử lần 5
Chùa Đống Cao - Thanh Hoá: Lễ dựng Nêu và Tri Ân Đệ Tử lần 5
Chùa Đống Cao - Thanh Hoá: Lễ dựng Nêu và Tri Ân Đệ Tử lần 5
Chùa Đống Cao - Thanh Hoá: Lễ dựng Nêu và Tri Ân Đệ Tử lần 5
Chùa Đống Cao - Thanh Hoá: Lễ dựng Nêu và Tri Ân Đệ Tử lần 5
Chùa Đống Cao - Thanh Hoá: Lễ dựng Nêu và Tri Ân Đệ Tử lần 5
Chùa Đống Cao - Thanh Hoá: Lễ dựng Nêu và Tri Ân Đệ Tử lần 5
Chùa Đống Cao - Thanh Hoá: Lễ dựng Nêu và Tri Ân Đệ Tử lần 5
Chùa Đống Cao - Thanh Hoá: Lễ dựng Nêu và Tri Ân Đệ Tử lần 5
Chùa Đống Cao - Thanh Hoá: Lễ dựng Nêu và Tri Ân Đệ Tử lần 5
Chùa Đống Cao - Thanh Hoá: Lễ dựng Nêu và Tri Ân Đệ Tử lần 5
Chùa Đống Cao - Thanh Hoá: Lễ dựng Nêu và Tri Ân Đệ Tử lần 5
Chùa Đống Cao - Thanh Hoá: Lễ dựng Nêu và Tri Ân Đệ Tử lần 5
Chùa Đống Cao - Thanh Hoá: Lễ dựng Nêu và Tri Ân Đệ Tử lần 5
Chùa Đống Cao - Thanh Hoá: Lễ dựng Nêu và Tri Ân Đệ Tử lần 5
Chùa Đống Cao - Thanh Hoá: Lễ dựng Nêu và Tri Ân Đệ Tử lần 5
Chùa Đống Cao - Thanh Hoá: Lễ dựng Nêu và Tri Ân Đệ Tử lần 5
Chùa Đống Cao - Thanh Hoá: Lễ dựng Nêu và Tri Ân Đệ Tử lần 5
Chùa Đống Cao - Thanh Hoá: Lễ dựng Nêu và Tri Ân Đệ Tử lần 5
Chùa Đống Cao - Thanh Hoá: Lễ dựng Nêu và Tri Ân Đệ Tử lần 5
Chùa Đống Cao - Thanh Hoá: Lễ dựng Nêu và Tri Ân Đệ Tử lần 5
Chùa Đống Cao - Thanh Hoá: Lễ dựng Nêu và Tri Ân Đệ Tử lần 5
Chùa Đống Cao - Thanh Hoá: Lễ dựng Nêu và Tri Ân Đệ Tử lần 5
Chùa Đống Cao - Thanh Hoá: Lễ dựng Nêu và Tri Ân Đệ Tử lần 5
Chùa Đống Cao - Thanh Hoá: Lễ dựng Nêu và Tri Ân Đệ Tử lần 5
Chùa Đống Cao - Thanh Hoá: Lễ dựng Nêu và Tri Ân Đệ Tử lần 5
Chùa Đống Cao - Thanh Hoá: Lễ dựng Nêu và Tri Ân Đệ Tử lần 5
Chùa Đống Cao - Thanh Hoá: Lễ dựng Nêu và Tri Ân Đệ Tử lần 5
Chùa Đống Cao - Thanh Hoá: Lễ dựng Nêu và Tri Ân Đệ Tử lần 5
Chùa Đống Cao - Thanh Hoá: Lễ dựng Nêu và Tri Ân Đệ Tử lần 5
Chùa Đống Cao - Thanh Hoá: Lễ dựng Nêu và Tri Ân Đệ Tử lần 5
Chùa Đống Cao - Thanh Hoá: Lễ dựng Nêu và Tri Ân Đệ Tử lần 5
Chùa Đống Cao - Thanh Hoá: Lễ dựng Nêu và Tri Ân Đệ Tử lần 5

By Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *