Hoạt động phật sự

Lễ Sám Hối Định Kỳ Trong Mùa Vu Lan Báo Hiếu

Tối ngày 01/09/2020 ( nhằm 14/07 Canh Tý ), quý thiện nam tín nữ Phật tử trong và ngoài huyện Nga Sơn đã về chùa Đống Cao tham dự khóa lễ sám hối định kỳ mùa Vu Lan Báo Hiếu năm 2020. Trước khi bước vào khóa lễ, Sư Chú Chánh Niệm Giáo đã thay mặt cho Hàng đệ tử đang tu học tại Chùa Đống Cao dâng lời Tác Bạch Khánh Tuế mừng đại đức Trụ trì Thích Tâm Hưng thêm tuổi Hạ sau mùa An cư kiết hạ năm Canh Tý. Đại đức đã hứa khả nạp thọ và có đôi lời tri ân đến quý vị có mặt và qua đó đại đức cũng chỉ bày cho hàng Phật tử hiểu rõ hơn về tuổi đạo và tuổi hạ cũng như phương pháp tu tập và các hình thức báo hiếu lên Cha Mẹ hiện tiền và Cha Mẹ tổ tiên đã quá vãng trong mùa Vu Lan này được hưởng phước báu an lành. Sau đó, đại chúng bước vào thời khóa sám hối như thường lệ. Sau buổi lễ, đại chúng cùng ngồi bên nhau chia sẻ sự thực tập, tu học của mình.

Sau Đây Là Một Số Hình ảnh ghi nhận: