RƯỚC VÀ AN VỊ TÔN TƯỢNG ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI CAO 6 MÉT NẶNG HƠN 4 TẤN LÀM BẰNG GỖ GÕ ĐỎ

RƯỚC VÀ AN VỊ TÔN TƯỢNG ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI CAO 6 MÉT NẶNG HƠN 4 TẤN LÀM BẰNG GỖ GÕ ĐỎ