Ngày 16/02/2020 (23/01 Canh Tý), chùa Đống Cao (Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa) tổ chức ngày tu niệm Phật lần thứ nhất trong năm Canh Tý cho quý Phật tử về tham dự.

Tu niệm Phật một ngày chùa Đống Cao

Buổi sáng,  ĐĐ. Thích Tâm Hưng, Trụ trì chùa Đống Cao cùng quý thầy đã hướng dẫn Phật tử thiền hành và tọa thiền, thực hiện nghi thức phóng sanh, tụng Sám Hối Sáu Căn và ôn lại năm giới của người Phật tử tại gia.

Đúng 9h30, nhận lời mời Ban Tổ chức khóa tu, ĐĐ. Thích Tâm Điều, chư tăng chùa Hoằng Pháp đã trở về nơi đây thăm hỏi, động viên bà con tham dự, cũng như gởi tới đại chúng thời pháp thoại qua đề tài Niềm Tin. Qua đây, Thầy đã giúp cho chúng ta hiểu hơn về tinh thần “giữ vững niềm tin nơi Tam Bảo”, đồng thời chúng ta hãy nương theo những lời dạy của chư Phật, Tổ sư, các bậc tiền bối mà tinh tiến tu học.

Chiều cùng ngày, đại chúng bước vào thời khóa tịnh tâm nhìn lại bản thân, kinh hành niệm Phật do ĐĐ. Thích Tâm Hưng hướng dẫn.

Kết thúc ngày tu, đại chúng cùng nhau thu dọn các mô hình Tết.

Hình ảnh ghi nhận:

Tu niệm Phật một ngày chùa Đống Cao
Tu niệm Phật một ngày chùa Đống Cao
Tu niệm Phật một ngày chùa Đống Cao
Tu niệm Phật một ngày chùa Đống Cao
Tu niệm Phật một ngày chùa Đống Cao
Tu niệm Phật một ngày chùa Đống Cao
Tu niệm Phật một ngày chùa Đống Cao
Tu niệm Phật một ngày chùa Đống Cao
Tu niệm Phật một ngày chùa Đống Cao
Tu niệm Phật một ngày chùa Đống Cao
Tu niệm Phật một ngày chùa Đống Cao
Tu niệm Phật một ngày chùa Đống Cao
Tu niệm Phật một ngày chùa Đống Cao
Tu niệm Phật một ngày chùa Đống Cao
Tu niệm Phật một ngày chùa Đống Cao
Tu niệm Phật một ngày chùa Đống Cao
Tu niệm Phật một ngày chùa Đống Cao
Tu niệm Phật một ngày chùa Đống Cao
Tu niệm Phật một ngày chùa Đống Cao
Tu niệm Phật một ngày chùa Đống Cao
Tu niệm Phật một ngày chùa Đống Cao
Tu niệm Phật một ngày chùa Đống Cao
Tu niệm Phật một ngày chùa Đống Cao
Tu niệm Phật một ngày chùa Đống Cao
Tu niệm Phật một ngày chùa Đống Cao
Tu niệm Phật một ngày chùa Đống Cao
Tu niệm Phật một ngày chùa Đống Cao
Tu niệm Phật một ngày chùa Đống Cao
Tu niệm Phật một ngày chùa Đống Cao
Tu niệm Phật một ngày chùa Đống Cao
Tu niệm Phật một ngày chùa Đống Cao
Tu niệm Phật một ngày chùa Đống Cao
Tu niệm Phật một ngày chùa Đống Cao
Tu niệm Phật một ngày chùa Đống Cao
Tu niệm Phật một ngày chùa Đống Cao
Tu niệm Phật một ngày chùa Đống Cao
Tu niệm Phật một ngày chùa Đống Cao
Tu niệm Phật một ngày chùa Đống Cao
Tu niệm Phật một ngày chùa Đống Cao

By Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *