Hoạt động phật sự

VỀ BÊN THẦY CÙNG NHAU DỰ LỄ SOI SÁNG LÀM MỚI BA NGHIỆP ĐỊNH KỲ

Tối 14/2/ Nhâm Dần ( 16/3/2022 ) quý Phật tử đã trở về Chùa Đống Cao – Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hoá cùng nhau trở về tham dự buổi lễ soi sáng làm mới ba nghiệp, ôn lại Tam quy Ngũ giới dưới sự hướng dẫn của đại đức Thích Tâm Hưng. Qua đây, đại đức cũng đã có đôi lời nhắn gởi đến đại chúng cố gắng nuôi dưỡng và vun bồi ngôi nhà Tâm linh của tổ tiên bao đời và giúp đỡ cho mọi người biết Phật pháp hãy cùng nhau tạo năng lượng an lành hướng về ngày kỷ niệm của Đức Phật và chư vị Bồ Tát. đặc biệt trong buổi lễ này đại chúng đã được nghe những lời chia sẽ giản dị mà ý nghĩa của sư bác Thích Nữ Đức Thuận ni chúng Tu Viện Quan Âm – Tp. HCM khi hữu duyên về quê hương có hữu sự . kết thúc buổi lễ là giây phút đại chúng cùng nhau thọ lộc của chùa và nhận phần quà pháp bảo.
Chùa Đống Cao- Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa
# facebook: Chùa Đống Cao Thanh Hóa
# chuadongcaothanhhoa@gmail.com
chuadongcaothanhhoa.com
Thời khóa Hằng ngày
4h00: Trì Lăng Nghiêm – Niệm Phật
4h30: Tịnh Tọa
8h00: TRÌ KINH ĐỊA TẠNG – NIỆM PHẬT – PHÁT NGUYỆN
10h00: Cúng Phật
14h30: TRÌ KINH PHÁP HOA- NIỆM PHẬT – PHÁT NGUYỆN
16h00: Cúng Cô Hồn
19h30:Trì kinh- Niệm Phật – Thiền Tọa- Chia sẽ Phật pháp
Sau đây là một số hình ảnh: