Hoạt động phật sự

VỀ BÊN THẦY CÙNG NHAU DỰ LỄ SOI SÁNG LÀM MỚI BA NGHIỆP TỐI 30-03 NHÂM DẦN

Tối 30-03 Nhâm Dần ( 30/04/2022 ) quý Phật tử đã trở về Chùa Đống Cao – Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hoá cùng nhau trở về tham dự buổi lễ soi sáng làm mới ba nghiệp, ôn lại Tam quy Ngũ giới dưới sự hướng dẫn của đại đức Thích Tâm Hưng. Qua đây, đại đức cũng đã có đôi lời nhắn gởi đến đại chúng cố gắng nuôi dưỡng và vun bồi ngôi nhà Tâm linh của tổ tiên bao đời và giúp đỡ cho mọi người biết Phật pháp hãy cùng nhau tạo năng lượng an lành, những việc thiện ý nghĩa nhất để hướng về ngày kỷ niệm Đản sinh của Đức Phật Thích Mâu Ni (tháng 04 Nhâm Dần).

kết thúc buổi lễ là giây phút đại chúng cùng nhau thọ lộc của chùa và nhận phần quà pháp bảo.
Sau đây là một số hình ảnh :