Sáng ngày 01 tháng 05 năm 2022 ( nhằm ngày 01/04 Nhâm Dần ), Trong không khí hướng về ngày Phật đản 2022, nghỉ lễ Quốc tế lao động và thời tiết khắc nghiệt của địa phương. Vượt lên tất cả Chư tăng và Phật tử đạo tràng Yên Pháp ( Chùa Đống Cao tiếp tục chương trình làm cơm chay từ thiện và phóng sinh muôn loài định kỳ hàng tháng của Chùa Đống Cao để gieo duyên lành tạo phúc đức cùng nhau tu tập chuyển hoá ba nghiệp và để tạo công đức năng lượng Tu tập, phúc đức của bản thân dâng lên đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhân ngày Phật đản 2022. Cũng như được sự ủng hộ của quý Phật tử gần xa chư tăng và Phật tử chùa Đống Cao thôn Yên Khoái xã Nga Yên huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa đã tiếp tục làm cơm chay từ thiện và phóng sinh muôn loài để gieo duyên lành tạo phúc đức.
Sau những thời khoá tu tập của Bổn tự, Chư tăng và Phật tử đạo tràng Yên Pháp dưới sự hướng dẫn của đại đức Thích Tâm Hưng lại tiếp tục cùng mọi người đã trở về chợ huyện Nga Sơn mua các chúng sinh đang đọa kiếp súc sinh như Cá, Lươn, …. Đang bị bày bán để thả chúng về với môi trường tự do, nếu còn duyên thì chúng sống trong môi trường trong lành hết duyên thì chúng được sinh về cõi lành gặp được đều tốt đẹp.
Sau đó quý Phật tử và các bạn trẻ đã trở về chùa cùng nhau đọc tụng kinh Bát Chánh Đạo,niệm Phật do Phật tử Diệu Thăng hướng dẫn để hồi hướng công đức đến Người dương được an người mất được siêu thăng cảnh giới lành. Lúc 10h45, trong dịp nghỉ lễ cũng gần 200 xuất cơm chay đã được đưa tới bệnh viện Đa Khoa Nga Sơn để phát cho các bệnh nhân đang điều trị tại đây dưới sự hướng dẫn Phật tử Liên Hồng.
Tiếp đó, đại chúng đã dùng cơm chay trong chánh niệm tại Bổn tự.
Sau đây là một số hình ảnh :

 

 

 

By Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *