Tối ngày 12/10/2019( tức ngày 14/9/Kỷ Hợi), trong chuyến Phật sự tại Thành phố Hà Nội. Đại đức Thích Tâm Hưng trụ trì chùa Đống Cao – Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa đã trở về ghé Chùa Hòa Phúc – Xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Tp. Hà Nội đã cùng chư tăng bổn tự tham gia buổi lễ sám hối định kỳ hàng tháng…..

Rất đông các Phật tử đã về Chùa sám hối. Buổi sám hối chính là khoảng thời gian để các Phật tử đã quy y Tam bảo, thọ trì Năm giới cũng như Bồ tát giới đã được đọc tụng giới, nhắc nhở bản thân về những giới luật đã thọ trì và thêm phần tinh tấn tu học.
Sau thời khóa sám hối, Quý Thầy đã có đôi lời chia sẻ pháp thoại và sách tấn tinh thần tu học của các tổ đạo tràng. Lời kinh tiếng kệ âm vang trầm bổng, mọi người đều ngồi thật an nhiên trong từng hơi thở.

Sau đây là một số hình ảnh…

 

By Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *