Hoạt động phật sự

GIEO TRỒNG PHÚC ĐỨC HƯỚNG VỀ NGÀY GIỔ QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG ( 10/03 ÂL )

Sáng ngày 01 tháng 04 năm 2022 ( nhằm ngày 01/03 Nhâm Dần ), Sau một thời gian vì dịch bệnh diễn biến phức tạp chương trình làm cơm chay từ thiện và phóng sinh muôn loài để gieo duyên lành tạo phúc đức đã trở lại. Để tạo công đức năng lượng Tu tập của bản thân dâng lên quốc tổ Hùng Vương( 10/03 ÂL) và kỷ niệm người khai canh vùng đất Nga Sơn đó là Ngài Mai An Tiêm ( 11,12,13/03 ÂL) cũng như được sự ủng hộ của quý Phật tử gần xa chư tăng và Phật tử chùa Đống Cao thôn Yên Khoái xã Nga Yên huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa đã tiếp tục làm cơm chay từ thiện và phóng sinh muôn loài để gieo duyên lành tạo phúc đức.
Sau những thời khoá tu tập của Bổn tự, Chư tăng và Phật tử đạo tràng Yên Pháp dưới sự hướng dẫn của đại đức Thích Tâm Hưng lại tiếp tục cùng
mọi người đã trở về chợ huyện Nga Sơn mua các chúng sinh đang đọa kiếp súc sinh như Cá, Lươn, ốc, Ếch…. Đang bị bày bán để thả chúng về với môi trường tự do, nếu còn duyên thì chúng sống trong môi trường trong lành hết duyên thì chúng được sinh về cõi lành gặp được đều tốt đẹp.
Sau đó quý Phật tử và các bạn trẻ đã trở về chùa cùng nhau đọc tụng kinh Bát Chánh Đạo,niệm Phật để hồi hướng công đức đến Người dương được an người mất được siêu thăng cảnh giới lành. Lúc 10h45, hơn 300 xuất cơm chay đã được đưa tới bệnh viện để phát cho các bệnh nhân đang điều trị tại đây dưới sự hướng dẫn Phật tử Tịnh Hùng.
Tiếp đó, đại chúng đã dùng cơm chay trong chánh niệm tại Bổn tự.
Sau đây là một số hình ảnh: