Ngày 23/03/2024 (nhằm 14/02 Giáp Thìn) quý thiện nam tín nữ Phật tử trở về chùa Đống Cao – thôn Yên Khoái, Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa thuộc tông phong Tổ đình Hoằng Pháp tham dự khóa lễ sám hối định kỳ.

Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ Sám hối - Quy y Tam bảo – Tưởng niệm đức Phật nhập Niết bàn

Sau khi ổn định đạo tràng, ôn lại nội quy sinh hoạt, đại chúng bước vào thời khóa sám hối, đọc tụng kinh chú, nhắc lại năm giới của người Phật tử tại gia.

Nhân đây, Đại đức Thích Tâm Hưng có đôi lời động viên sách tấn đến đại chúng tinh tiến tu tập, thân mời đại chúng cùng nhau về chùa tham dự lễ tưởng niệm ngày đức Phật Thích Ca Mâu Ni Nhập Niết Bàn – 15/02 (al), khuyến khích mọi người làm việc ý nghĩa trong khả năng nhằm tỏ lòng tri ân dâng lên Ngài.

Nhân kỷ niệm ngày đức Phật Niết Bàn -15/02 (al), ngày 24/03/2024 (nhằm 15/02 Giáp Thìn) chùa Đống Cao tổ chức một ngày cộng tu và truyền thọ Tam quy Ngũ giới cho quý thiện nam tín nữ có mong muốn quay về nương tựa Tam bảo, đông đảo quý thiện tín, Phật tử về chùa tham dự.

Sau thời trì tụng kinh Địa Tạng, đại chúng cùng Đại đức Thích Tâm Hưng – Trụ trì chùa Đống Cao vân tập trước sân chánh điện chú nguyện phóng sinh nhằm lan tỏa yêu thương và gieo duyên cho bà con trở về tham dự lễ Quy Y Tam bảo. Đồng thời, Thầy gởi tặng các loại thực phẩm rau củ quả nhằm gieo duyên lành, khuyến khích mọi người ăn chay.

Tiếp đến, đại chúng trở về giảng đường Ngộ Chân Tử trì kinh Bát Chánh Đạo, dâng phẩm vật cúng dường lên mười phương Tam Bảo.

Sau đó, đại chúng cùng các em Thanh Thiếu Niên Phật tử phát tặng hơn 200 phần cơm chay tại bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn.

Chiều cùng ngày, Đại đức Thích Tâm Hưng quang lâm giảng đường thiết lễ truyền thọ Tam quy Ngũ giới cho gần 100 thiện nam tín nữ phát tâm Quy y Tam bảo, mong muốn trở thành người Phật tử tại gia.

Nhân đây, Thầy hướng dẫn đại chúng trì tụng kinh chú, sám hối trước khi thọ Tam quy Ngũ giới. Đại đức giảng giải tường tận các từ ngữ Phật học như: sám hối, Quy Y Tam Bảo, Phật tử,…. để đại chúng hiểu rõ, cũng như các oai nghi cần thiết khi về chùa.

Kết thúc buổi lễ, Thầy gởi tặng đến đại chúng những phần quà pháp bảo.

Tối ngày 24/03/2024 (nhằm 15/02 Giáp Thìn), chùa Đống Cao long trọng tổ chức Đại lễ tưởng niệm ngày đức Phật Thích Ca Mâu Ni Nhập Niết bàn, cùng nhau ôn lại cuộc đời đức Phật.

Sau khi cung nghinh chư Tôn đức quang lâm, đại chúng đồng niêm hương cầu nguyện, cùng nhau lễ Phật và đọc kinh Di Giáo.

Sau đó, đại chúng cùng ngồi tịnh tâm, lắng nghe lời chia sẻ của Đại đức trụ trì, đồng dâng những đóa hoa tươi thắm lên tôn tượng đức Phật, cùng thiền hành và trì danh hiệu Phật.

Cũng trong buổi lễ, đại chúng có thời khóa sám nguyện và lắng nghe lời chia sẻ từ Đại đức Thích Tâm Hưng về ý nghĩa ngày nhập Niết bàn của đức Phật.

Kết thúc chương trình, đại chúng cùng nhau đảnh lễ tứ trọng ân.

Hình ảnh ghi nhận:

Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ Sám hối - Quy y Tam bảo – Tưởng niệm đức Phật nhập Niết bàn
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ Sám hối - Quy y Tam bảo – Tưởng niệm đức Phật nhập Niết bàn
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ Sám hối - Quy y Tam bảo – Tưởng niệm đức Phật nhập Niết bàn
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ Sám hối - Quy y Tam bảo – Tưởng niệm đức Phật nhập Niết bàn
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ Sám hối - Quy y Tam bảo – Tưởng niệm đức Phật nhập Niết bàn
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ Sám hối - Quy y Tam bảo – Tưởng niệm đức Phật nhập Niết bàn
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ Sám hối - Quy y Tam bảo – Tưởng niệm đức Phật nhập Niết bàn
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ Sám hối - Quy y Tam bảo – Tưởng niệm đức Phật nhập Niết bàn
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ Sám hối - Quy y Tam bảo – Tưởng niệm đức Phật nhập Niết bàn
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ Sám hối - Quy y Tam bảo – Tưởng niệm đức Phật nhập Niết bàn
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ Sám hối - Quy y Tam bảo – Tưởng niệm đức Phật nhập Niết bàn
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ Sám hối - Quy y Tam bảo – Tưởng niệm đức Phật nhập Niết bàn
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ Sám hối - Quy y Tam bảo – Tưởng niệm đức Phật nhập Niết bàn
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ Sám hối - Quy y Tam bảo – Tưởng niệm đức Phật nhập Niết bàn
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ Sám hối - Quy y Tam bảo – Tưởng niệm đức Phật nhập Niết bàn
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ Sám hối - Quy y Tam bảo – Tưởng niệm đức Phật nhập Niết bàn
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ Sám hối - Quy y Tam bảo – Tưởng niệm đức Phật nhập Niết bàn
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ Sám hối - Quy y Tam bảo – Tưởng niệm đức Phật nhập Niết bàn
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ Sám hối - Quy y Tam bảo – Tưởng niệm đức Phật nhập Niết bàn
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ Sám hối - Quy y Tam bảo – Tưởng niệm đức Phật nhập Niết bàn
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ Sám hối - Quy y Tam bảo – Tưởng niệm đức Phật nhập Niết bàn
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ Sám hối - Quy y Tam bảo – Tưởng niệm đức Phật nhập Niết bàn
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ Sám hối - Quy y Tam bảo – Tưởng niệm đức Phật nhập Niết bàn
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ Sám hối - Quy y Tam bảo – Tưởng niệm đức Phật nhập Niết bàn
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ Sám hối - Quy y Tam bảo – Tưởng niệm đức Phật nhập Niết bàn
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ Sám hối - Quy y Tam bảo – Tưởng niệm đức Phật nhập Niết bàn
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ Sám hối - Quy y Tam bảo – Tưởng niệm đức Phật nhập Niết bàn
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ Sám hối - Quy y Tam bảo – Tưởng niệm đức Phật nhập Niết bàn
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ Sám hối - Quy y Tam bảo – Tưởng niệm đức Phật nhập Niết bàn
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ Sám hối - Quy y Tam bảo – Tưởng niệm đức Phật nhập Niết bàn
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ Sám hối - Quy y Tam bảo – Tưởng niệm đức Phật nhập Niết bàn
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ Sám hối - Quy y Tam bảo – Tưởng niệm đức Phật nhập Niết bàn
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ Sám hối - Quy y Tam bảo – Tưởng niệm đức Phật nhập Niết bàn
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ Sám hối - Quy y Tam bảo – Tưởng niệm đức Phật nhập Niết bàn
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ Sám hối - Quy y Tam bảo – Tưởng niệm đức Phật nhập Niết bàn
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ Sám hối - Quy y Tam bảo – Tưởng niệm đức Phật nhập Niết bàn
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ Sám hối - Quy y Tam bảo – Tưởng niệm đức Phật nhập Niết bàn
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ Sám hối - Quy y Tam bảo – Tưởng niệm đức Phật nhập Niết bàn
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ Sám hối - Quy y Tam bảo – Tưởng niệm đức Phật nhập Niết bàn
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ Sám hối - Quy y Tam bảo – Tưởng niệm đức Phật nhập Niết bàn
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ Sám hối - Quy y Tam bảo – Tưởng niệm đức Phật nhập Niết bàn
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ Sám hối - Quy y Tam bảo – Tưởng niệm đức Phật nhập Niết bàn
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ Sám hối - Quy y Tam bảo – Tưởng niệm đức Phật nhập Niết bàn
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ Sám hối - Quy y Tam bảo – Tưởng niệm đức Phật nhập Niết bàn

By Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *