Hoạt động phật sự

Hơn 100 Phật tử dự Kỳ thi giáo lý Phật pháp lần thứ nhất tại chùa

Hơn 100 Phật tử dự Kỳ thi giáo lý Phật pháp lần thứ nhất tại chùa Đống Cao Tối ngày 31/07/2019( tức ngày 29/6/ Kỷ Hợi), tại chùa Đống Cao – Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa. Sau thời khóa sám hối và ôn tụng năm nguyên tắc đạo đức đại đức Thích Tâm Hưng trụ trì chùa Đống Cao trưởng ban tổ chức lớp Giáo lý cùng quý thầy Giáo Thọ đã tổ chức thi giáo lý Phật pháp lần thứ nhất cho Bà Con Phật tử đã và đang tu tập tại đạo tràng chùa Đống Cao. Trước lúc Thi , đại đức Thích Tâm Hưng – Trưởng ban tổ chức có lời nhắc nhở tất cả các thí sinh tôn trọng các quy định, nghiêm túc làm bài, thể hiện năng lực và kiến thức học tập của mình trong thời gian qua. Kỳ thi giáo lý Phật pháp lần thứ nhất có sự tham dự của hơn 100 thí sinh là các thanh thiếu niên Phật tử . Thí sinh lớn tuổi nhất 80 và ít nhất là 12 tuổi. Đây cũng là dịp để quý Thầy xem lại những thành quả trong quá trình hướng dẫn Phật tử tu học. Đề thi giáo lý gồm có 41 câu hỏi, trong đó có 40 câu trắc nghiệm, 1 câu hỏi tiểu luận. Thời gian cho bộ câu hỏi là 30 phút. Kỳ thi giáo lý Phật pháp lần thứ nhất, đã tạo ra không khí hết sức phấn khởi với sự tham dự đông đủ của các tầng lớp Phật tử các lứa tuổi, là một Phật sự quan trọng dâng lên cúng dường mở đầu cho mùa Vu Lan năm 2019 , cũng làm tiền đề cho những bước tiến tiếp theo trong công tác hướng dẫn nâng cao kiến thức giáo lý cho các Phật tử, tất cả cùng chung một tấm lòng dâng những đóa sen trí tuệ cúng dường Đức Từ Phụ . Sau đây là một số hình ảnh