Khóa tu mùa hè mở ra là dịp cho các bạn trẻ có cơ hội học tập và đón nhận những lời Phật dạy thông qua các bài giảng của quý Thầy. Từ khóa tu này, những mầm xanh tâm hồn được gieo trồng, từ đó quả lành sẽ đơm hoa kết trái trong tương lai. Luôn ôm trong mình chí nguyện, hoài bão của trưởng tử Như Lai, ĐĐ. Thích Tâm Hưng được sự hỗ trợ của chư Tăng chùa Hoằng Pháp, đã mạnh dạn tiếp tục tổ chức khóa tu mùa hè lần thứ 3 năm 2019 tại chùa Đống Cao với chủ đề “Nơi Ấy Con Về”.

Khai khóa KTMH chùa Đống Cao, Thanh Hóa

Khóa tu diễn ra trong năm ngày, từ ngày 10 đến 14/07/2019. Chiều ngày 09/07/2019, các bạn tập trung về chùa làm thủ tục nhập khóa. Ngày đầu khóa tu 10/07/2019, buổi sáng các bạn được gặp gỡ quý Thầy trong BTC. Thay mặt quý Thầy, ĐĐ. Thích Tâm Hưng, Trưởng Ban tổ chức có buổi nói chuyện hướng dẫn các bạn khóa sinh về nội quy và sách tấn các bạn cố gắng, tinh tấn tu học. Đặc biệt, trong khóa tu lần này các bạn được cung đón ĐĐ. Thích Tâm Trọng, Phó Trụ trì chùa Hoằng Pháp – Tp. Hồ Chí Minh đến thăm hỏi. Đại đức tán thán tinh thần ham tu, ham học của các bạn trẻ, dù có nhiều khó khăn, song các bạn đã vượt qua để có mặt trong khóa tu.

Sau đó, quý Thầy trong BTC đã hướng dẫn oai nghi của người Phật tử và một số kỹ năng trong đời sống hằng ngày. Chiều cùng ngày, sau thời khóa tĩnh tâm các bạn được quý Thầy chia theo từng team: Team Ham Chơi, Team Tha Thứ, Team Chia Sẻ, Team Thương Yêu, Team Hoan Hỷ. Sau đó, các bạn chính thức bước vào thời khóa tu tập.

Hình ảnh ghi nhận:

Khai khóa KTMH chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khai khóa KTMH chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khai khóa KTMH chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khai khóa KTMH chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khai khóa KTMH chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khai khóa KTMH chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khai khóa KTMH chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khai khóa KTMH chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khai khóa KTMH chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khai khóa KTMH chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khai khóa KTMH chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khai khóa KTMH chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khai khóa KTMH chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khai khóa KTMH chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khai khóa KTMH chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khai khóa KTMH chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khai khóa KTMH chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khai khóa KTMH chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khai khóa KTMH chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khai khóa KTMH chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khai khóa KTMH chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khai khóa KTMH chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khai khóa KTMH chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khai khóa KTMH chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khai khóa KTMH chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khai khóa KTMH chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khai khóa KTMH chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khai khóa KTMH chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khai khóa KTMH chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khai khóa KTMH chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khai khóa KTMH chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khai khóa KTMH chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khai khóa KTMH chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khai khóa KTMH chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khai khóa KTMH chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khai khóa KTMH chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khai khóa KTMH chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khai khóa KTMH chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khai khóa KTMH chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khai khóa KTMH chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khai khóa KTMH chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khai khóa KTMH chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khai khóa KTMH chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khai khóa KTMH chùa Đống Cao, Thanh Hóa

By Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *