Thứ 7, chủ nhật Ngày 20 – 21/3/2021( tức 08-09/2 Tân Sửu)
Hướng đến những ngày kỷ niệm của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Quán Thế Âm và Tôn giả A Nan trong tháng 2 là những sự kiện vô cùng trọng đại đối với nhân loại và tất cả chúng sanh. Chính từ những sự kiện này, con đường giác ngộ và giải thoát được nhờ đó khai mở, nếp sống từ bi thương yêu và trí tuệ được thiết lập, sự an lạc hạnh phúc lan tỏa khắp muôn nơi.
Để cảm niệm thâm ân sâu dày của chư Phật, chư Bồ Tát và Chư Thánh Tăng đã vì chúng sanh thị hiện cứu độ, hoằng khai chánh pháp. Để tỏ lòng tri ân hướng về quý ngài, Chùa Đống Cao( YÊN PHÁP) – Xã Nga Yên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức giây phút ngồi lại bên nhau giữa thầy và trò cùng ôn lại những lời dạy Của Người và từ đó Thực tập chuyển hóa Thân tâm trong hiện tại với KHÓA TU Chủ Đề “Con Đã về…” lần 7 trong hai ngày Thứ bảy, chủ nhật( 20,21/3/2021) với 100 Phật tử khắp nơi về tham dự. Mở đầu Khóa tu đại đức Thích Tâm Hưng trưởng ban tổ chức đã cho đảnh lễ Tam Bảo trì tụng bài Kinh Chuyển Pháp Luân và truyền thọ Bắt Quan Trai Giới đến đại chúng giữ trong suốt Khóa tu. Buổi tối vào lúc 19h30 ngày Thứ bảy( 20/3/2021),nhân ngày kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất gia ( 8/2/Tân Sửu) đại chúng đã cung thỉnh đại đức trưởng ban chia sẽ Phật pháp với đề tài ” Bốn điều Đức Phật không làm được…” Hơn một giờ đồng hồ với ngôn từ để hiểu những câu chuyện đời thường đại đức đã chỉ rõ cho đại chúng biết bốn điều Đức Phật không thể làm cho bản thân chúng sinh đó là ” Nhân Quả, Trí Tuệ, Phật Pháp và người không có Nhân Duyên”.
Qua đó, đại đức cũng chỉ rõ muốn thay đổi được bốn đều này thì tự mỗi người phải tự gieo trồng phước đức và công đức cũng như trao dồi Văn Tư Tu thì bản thân của mỗi người mới tới được Chân Thiện Mỹ và giải thoát được sinh tử Luân hồi và Tạo được cõi Tịnh độ Nhân gian.
Trong Khóa tu này, đại chúng được hành trì Pháp TỪ BI THỦY SÁM ,lạy Phật, tịnh Tọa, Thiền hành cũng như đọc lại bài Kinh Thiện Sinh và hòa mình vào với Thiên nhiên. Kết thúc khóa tu là giây phút an lạc hiện hữu nơi khuôn mặt của mọi người Tham dự.
🙏 THỜI KHÓA SINH HOẠT KHÓA TU ” CON ĐÃ VỀ…..”lần 7 ( Ngày 20- 21/3/2021)🙏
* Thứ Bảy, ngày 20/3/2021
– 7h30: Làm thủ tục nhập khóa
– 9h00: Thực Tập đảnh lễ tri ân Tam Bảo
– 9h15: Cùng nhau đọc bài Kinh Chuyển Pháp Luân và Truyền thọ BÁT QUAN TRAI GIỚI.
– 10h00: Học tập oai nghi của người Con Phật
– 11h00: Dùng cơm trong chánh Niệm
– 12h00: Ngủ Nghỉ
– 13h30: Thức Chúng
– 13h45: Thiền Tọa
– 14h15: Trì Tụng TỪ BI THỦY SÁM PHÁP
– 15h30: Tắm Giặt
– 16h45: Thiền Hành
– 17h30: Dùng Cơm
– 19h15: THÍNH PHÁP
– 21h00: Ngủ Nghỉ
* Chủ Nhật, ngày 21/3/2021
– 3h30: Thức Chúng
– 4h00: Ngồi Tịnh Tâm
– 4h30: Đọc Bài Kinh THIỆN SINH
– 5h45: Thiền hành ngắm bình minh
– 6h30: Dùng Điểm Tâm
– 8h00: LẠY PHẬT – TỊNH TỌA
– 8h45: TRÌ TỤNG TỪ BI THỦY SÁM PHÁP quyển trung
-11h00: Dùng cơm trong chánh niệm
– 12h00: Ngủ nghỉ
– 13h30: Thức Chúng
– 13h45: Tọa thiền
– 14h15: Trì tụng TỪ BI THỦY SÁM PHÁP Quyển hạ
– 16h00: Giây Phút Thầy trò ngồi bên nhau
– 16h30: Hoàn Mãn
Sau đây là một số hình ảnh:

 

 

By Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *