Hoạt động phật sự

Khóa Tu Một Ngày Tháng 3 năm Tân Sửu

Chủ nhật, ngày 2/05/2021 (21/3 Tân Sửu), Chùa Đống Cao (Yên Khoái, Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa) đã tiếp tục tổ chức khóa tu niệm Phật một ngày, cho quý Phật tử trong và ngoài huyện về tham dự.
Mở đầu khóa tu, ĐĐ. Thích Tâm Hưng – Trụ trì chùa Đống Cao đã hướng dẫn mọi người thiền hành ngắm mặt trời và tỉnh thức trong giây phút hiện tại. Sau đó, đại chúng bước vào thời khóa sám hối Sáu Căn và ôn lại Tam quy, Ngũ giới cũng như phóng sinh muôn loài để lan tỏa yêu thương.
Sau khi Phật tử Liên Hồng phó đạo tràng đọc nội quy sinh hoạt đạo tràng cho đại chúng biết và thực hành cũng như giây phút vui ca hát trong ánh đạo. Đúng 9h15,nhận lời của Ban tổ chức và trong tình pháp lữ của đại đức trụ trì đã cung thỉnh ĐĐ. Thích Tâm Tùy – Chư tăng Chùa Long Sơn, tỉnh Bình Định quang lâm giảng đường gởi tới đại chúng bài pháp thoại với tựa đề “ Nhân duyên nào đã đưa chúng ta đến cõi này”. Sau gần hai giờ đồng hồ với ngôn ngữ dễ hiểu và kinh nghiệm thực tập của bản thân, đại đức đã chỉ rõ được cái đích thực ” Nghiệp” đã đưa chúng sinh tới cõi này. Qua đó, đại đức cũng giúp cho đại chúng có thêm tư lương để vững vàng hơn trên con đường tu nhân học Phật. Buổi nói chuyện kết thúc trong niềm hỷ lạc của mọi người. Tiếp theo đại chúng bước vào thời dùng cơm trưa trong chánh niệm.
Sau khi có những giây phút nghỉ trưa thư giãn, đúng 13h30, Đại đức trụ trì đã hướng dẫn đại chúng ngồi tĩnh tâm để thấy mình hạnh phúc trong hiện tại và đọc bài kinh THIỆN SINH. Đúng 14h15. Phật tử Diệu Thăng đã hướng dẫn đại chúng niệm Phật kinh hành.
Kết thúc ngày tu là giây phút thầy trò ngồi lại nói lên cảm nhận năng lượng khóa tu nơi tự thân mỗi người và nhận phần quà pháp bảo.
Hình ảnh ghi nhận: