Các Lễ Lớn Trong Năm

Lễ Tắm Phật Mùa Phật Đản 2021 ( từ 16-26/5/2021 )

Hôm nay được tắm cho Như Lai
Trí Tuệ quang minh công đức lớn
Chúng sinh ba cõi đang chìm đắm
Được thấy trần gian hiện pháp thân.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Năm Tân Sửu tháng tư – Mùa Phật đản, trong thời gian dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Để tránh tập trung đông người, bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng cần được người con Phật giữ gìn đó là cách góp phần cúng dường lên Tam Bảo nhân mùa Phật đản cũng như giúp cho mọi người vẫn giữ truyền thống người Con Phật trong mùa Phật. Trên tinh thần đó, Sáng ngày 16/05/2020 (05/04 Tân Sửu), Đại đức Thích Tâm Hưng trụ trì chùa Đống Cao (Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa) đã hướng dẫn quý Phật tử khai kinh bạch Phật, ôn lại cuộc đời Đức Phật nhân mùa Phật đản PL.2565 – DL.2021.
Sau đó, đại chúng cùng cử hành nghi thức Tắm Phật truyền thống trong tháng tư Phật đản. Trong những ngày này, mỗi buổi sáng lúc 7h45 – 10h00 từ ngày 16/05 – 26/05/2021 (05 – 15/04 Tân Sửu), chùa Đống Cao đều cử hành thời khóa tu tập để tưởng nhớ và tri ân đến đấng Cha Lành. Với những thời khóa công phu tu tập không tập trung đông người, đại chúng cùng nhau nuôi dưỡng hạt giống Bồ đề và gởi năng lượng từ bi lan tỏa đến muôn nơi, đồng thời cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ để người dân khắp nơi sớm trở lại cuộc sống bình thường xây dựng quê hương đất nước phát triển phồn thịnh.
Hình ảnh ghi nhận: