Hoạt động phật sự

KHÓA TU MỘT NGÀY và KẾT KHÓA TU ” ƯƠM MẦM HOA SEN” Từ ngày 17 – 23/6/2019.

NGÀY THỨ 7(23/6/2019) – Khóa tu một ngày – Kết Khóa tu ƯMHS Sau những giây phút tập tu các thời khóa và thể dục sáng tinh mơ và thiền hành cùng quý Thầy Thích Tâm Khởi và Thầy Thích Tâm Vạn ngắm Mặt Trời . Buổi sáng, các em đã được Thầy Thích Tâm Khởi hướng dẫn cùng các Phật tử gần xa tham dự buổi lễ sám hối sáu căn và cùng ôn tụng lại năm giới, phóng sinh muôn loài giúp các em tăng trưởng lòng yêu thương với sự hướng dẫn của đại đức trụ trì. Đúng 9h30′ đại chúng đã cung thỉnh đại đức Thích Tâm Hưng quang lâm chia sẽ pháp thoại ” Bốn loại Tài sản của người tu Phật” đến hội chúng. Sau hơn một tiếng đồng hồ, đại đức với ngôn từ giản dị gần gũi, đã cho các em và quý Phật tử có mặt biết được bốn loại tài sản của người Tu Phật đó là Chánh Kiến, Trí Tuệ, Đức Hạnh và Niềm Tin. Qua đó đại đức cũng nhắn gởi người tu Phật phải luôn nhìn giữ và phát huy bốn loại tài sản này trong mỗi con người đã là đệ tử Phật. Trong nhịp này, đại đức trụ trì đã hướng dẫn quý Phật tử cúng dường trai tăng lên chư tôn đức hiện tiền để tăng trưởng thêm phước duyên. Buổi chiều, sau giờ ngủ nghỉ , các em và quý vị Phật tử bước vào thời khóa do đại đức Thích Tâm Hưng hướng dẫn. Sau đó, đại chúng bước vào giây phút kết thúc khóa tu Ươm Mầm Hoa Sen và Khóa tu Một ngày và ngồi lại bên nhau dưới sự chứng minh của chư tôn đức. Trong khóa tu lần này, Ban Tổ chức đã gởi tặng cho khóa sinh cuốn sách ” Bài Học Thiếu Nhi” và quý Phật tử cuốn sách Pháp bảo do thượng tọa Thích Chân Tính chủ biên. Sau đây là một số hình ảnh: