Ngày 19/09 Nhâm Dần ( tức 14/10/2022 ), sau những ngày hành trì lễ bái trì chú tụng kinh hướng nguyện về ngày khánh nhật kỷ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm xuất gia ( 19/09 ) từ ngày 10-14/10/2022 ( nhằm 15-19/09 Nhâm Dần ). Buổi sáng và buổi chiều mọi người chuẩn bị cũng như đại đức Thích Tâm Hưng hướng dẫn đại chúng trì tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Phổ Môn dâng lên người. Vào lúc 19h30, chùa ĐỐNG CAO – Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa đã tổ chức đêm lễ Kỷ niệm khánh Nhật Bồ Tát Quán Thế Âm xuất gia ( 19/09 ) cho quý Phật tử trong và ngoài huyện về tham dự, nhằm tạo điều kiện cho quý Phật tử thể hiện lòng tri ân đối với Ngài, tu tập theo hạnh nguyện của Ngài cũng như cầu nguyện cho gia đình bình an, hạnh phúc sớm thành tựu ước nguyện và dịch bệnh sớm tiêu trừ.
Được biết, Bồ tát Quán Thế Âm là biểu trưng của lòng từ bi, thương yêu, bảo bọc và che chở cho tất cả mọi loài. Ngài là bậc có khả năng lắng nghe tiếng kêu bi thương của mọi loài để tìm đến cứu độ. Khi chúng ta trì tụng danh hiệu đức Quán Thế Âm Bồ tát (Avalokitesvara), khi đó ta sẽ tiếp xúc với tình thương trong trái tim. Từ đó, ta mở lòng ra ôm ấp, chuyển hóa những khổ đau của bản thân và người khác. Trước khi vào thời niệm hương làm lễ Kỷ niệm, đại đức trụ trì Thích Tâm Hưng đã có lời hướng dẫn để đại chúng cùng thực tập nghe chuông trong sự tỉnh thức và nhớ đến hạnh nguyện của Người. Sau đó đại chúng bước vào khóa lễ. Ngang qua đó, là những lời huấn từ của đại đức nhắn gởi đến Phật tử có mặt “… hãy cố gắng giữ vững niềm tin và trao dồi nó qua việc thực hành lời Phật vào cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của bản thân. Đặc biệt là những hành giả tu tập pháp môn Tịnh độ thì phải xây dựng Tư lương vẫn chắc cho mình đó là “ Tín, Hạnh và Nguyện” góp phần xây dựng thế giới Ta Bà thành Tịnh Độ khi mình còn duyên trên cõi này và Tương lai xã bỏ báo thân được sinh về cảnh giới Tây Phương. Kết thúc là giây phút ngồi bên nhau thọ lộc Phật.
Hình ảnh ghi nhận:

 

 

By Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *