Tối ngày 8/2/ Nhâm Dần ( 10/3/2022 ), Mặc dù dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp tại địa phương nhưng vượt lên tất cả Chùa Đống Cao – Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hoá đã tổ chức nội bộ đêm kỷ niệm Đức Phật Xuất gia cho chúng Phật tử. Sau hồi chống trống bát nhã cung nghinh Chư tôn đức quang lâm trước tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là giây phút niệm hương Bạch Phật do đại đức Thích Tâm Hưng trưởng ban tổ chức hướng dẫn.Sau đó, đại đức Thích Tâm Khởi chư tăng Chùa Hoằng Pháp – Tp. HCM đã nói lên Ý Nghĩa Xuất Gia của Đức Phật. Ngang Qua đó, là giây phút thiền hành quán tưởng trì danh hiệu của đức Phật Thích Ca Mâu Ni với ngọn nến trong tay tương trưng cho Trí Tuệ. Sau đó là giây phút Sám hối lỗi lầm và đọc tụng ôn lại năm giới của người Phật tử tại gia. Thay mặt cho Chư tăng hiện diện đại đức Thích Tâm Hưng đã có lời tán thán đến đại chúngđã biết vượt qua nghịch cảnh để trở về chùa cùng quý thầy tham dự buổi lễ tạo năng lượng an lạc dâng lên người. Qua đó, đại đức cũng nhắn gởi đến đại chúng hãy cố gắng thực hành những lời đức Phật đã chỉ dạy để cuộc sống an vui đầy đủ hạnh phúc hơn và sau khi xả bỏ báo thân được vãng sinh cực lạc. Kết thúc là giây phút thọ lộc Phật nhân ngày kỷ niệm của Đức Phật.
Sau đây là một số hình ảnh:

 

 

 

By Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *