Hoạt động phật sự

NGÀY RẰM THÁNG GIÊNG 2022. LAN TOẢ YÊU THƯƠNG TẠI CHÙA QUÊ ĐỐNG CAO

Đức Phật đã dạy:
“Từ năng dữ nhất thiết chúng sinh chi lạc
Bi năng bạt nhất thiết chúng sinh chi khổ”.
Trong đó, “Từ” là lòng yêu thương, thường đem vui cho tất cả chúng sinh. “Bi” là lòng thương xót, dứt trừ đau khổ cho hết thảy chúng sinh.Một trong những biểu hiện của tình thương, đó chính là bảo hộ sự sống cho chúng sinh .Thuật ngữ Phật học biểu đạt về hiện thực sinh động này bằng hai chữ ngắn gọn là Phóng Sinh
Với ý nghĩa thiêng liêng đó, mặc dù dịch bệnh đang diễn biến phức tạp vượt lên tất cả, sáng ngày 15 tháng 02 năm 2022 (nhằm ngày 15/01 Nhâm Dần), Sau giây phút trì tụng kinh Địa Tạng. Như thường lệ hàng tháng được sự phát tâm ủng hộ của các Phật tử gần xa chư tăng và Phật tử chùa Đống Cao thôn Yên Khoái xã Nga Yên huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa. Lại tiếp tục mọi người đã trở về chợ huyện Nga Sơn để mua các chúng sinh đang đọa kiếp súc sinh như Cá, Lươn, ốc,…. Đang bị bày bán để thả chúng về với môi trường tự do,nếu còn duyên thì chúng sống trong môi trường trong lành hết duyên thì chúng được sinh về cõi lành gặp được đều tốt đẹp. Phóng sinh lan toả yêu thương tại kênh Hưng Long Thị Trấn Nga Sơn. Sau đó đại chúng trở về Chùa Tụng Kinh Bát Chánh đạo và cúng rằm theo nghi thức truyền thống của dân tộc Việt. Kết thúc là dây phút Thầy trò dùng cơm trong chánh niệm.
Sau đây là một số hình ảnh: