Hằng năm, mỗi khi Tết đến, bên cạnh những hoạt động vui chơi giải trí thì thói quen đi lễ chùa đầu năm đã trở thành nét đẹp truyền thống của văn hóa Việt nhưng Vì do tình hình dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến phức tạp tuân thủ theo sự hướng dẫn của Bộ Y Tế và địa phương sở tại cũng như Cầu nguyện cho Hòa thượng Tôn sư Viện chủ Chùa Hoằng Pháp- Trường thọ cửu trụ Ta Bà và cầu nguyện dịch bệnh Covid19 sớm tiêu trừ. Cho nên, chư tăng Chùa Đống Cao dưới sự Hướng dẫn của đại đức trụ trì Thích Tâm Hưng đã khai đàn trì Tụng kinh hằng ngày hết tháng giêng với thời khóa hằng ngày( 4h00: Tịnh Tọa, 8h00: Trì Tụng Kinh Địa Tạng, 10h00: Cúng Phật, 14h00: Trì Kinh Dược Sư, 16h00: Cúng Thí Thực, 19h15: Trì Tụng kinh Phổ Môn.) giúp cho quý Phật tử vừa vui chơi vừa thực tập lời dạy của Phật đầu năm và trong mùa dịch bệnh đang diễn biến phức tạp dưới sự hướng dẫn của quý Thầy tuân thủ đúng những quy định phòng bệnh để đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Đặc biệt, sáng chủ nhật ngày 21/2/2021( tức ngày 10 tết) Ngoài những thời khóa đã ấn định, đại đức Trụ trì Thích Tâm Hưng đã tổ chức lễ cầu an nội bộ Cho quý Phật tử. Đúng 9h30 đại chúng đã cung thỉnh đại đức trụ trì quang lâm giảng đường chứng minh buổi lễ trước khi vào buổi lễ đại đức đã nói lên ý nghĩa mục đích của buổi lễ hôm nay đặc biệt đại đức đã nhấn mạnh
“Lễ cầu an đầu năm được hiểu với việc tổ chức nhằm mục đích để bản thân và gia quyến thành tâm sám hối tội lỗi, tiêu trừ nghiệp chướng, bỏ ác làm lành và thực hiện những điều thiện như phóng sanh, bố thí, cúng dường Tam bảo… Đồng thời, hồi hướng công đức này đến gia đình, thân quyến có một đời sống bình an, hạnh phúc.”.Qua đây đại đức cũng nhắn gởi đại chúng có mặt và xem truyền hình trực tiếp vì tình hình dịch bệnh nên chúng ta không tập trung đông người được nên hôm nay hãy cũng gia tâm niệm lực hướng nguyện về Chùa để tạo nên một sức mạnh nội tâm. Sau đó đại đức đã hướng dẫn đại chúng dâng nén Tâm Hương hướng về Mười phương Tam Bảo,cùng nhau đọc bài kinh Thiện Sinh và Phóng sinh Muôn loài nhưng ngày đầu xuân. Sau đó đại chúng bước vào thời thí thực Cô hồn do đại đức trụ trì hướng dẫn.
Buổi lễ cầu an đầu năm kết thúc trong niềm hoan hỷ của tất cả mọi người.
Hình ảnh ghi nhận:

By Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *