Trong giới luật của Phật có quy định chư Tăng Ni dừng chân trong 3 tháng để tịnh tu giới hạnh, trau dồi Giới – Định – Tuệ để làm hành trang trên lộ trình chuyển tinh thần đạo đức của Phật giáo đi vào lòng cuộc đời. Khi chư tăng dừng chân An cư Kiết hạ thì hàng Phật tử tại gia góp phần công đức hộ trì, gieo phước lành ngôi Tam bảo với tâm nguyện: “Tam bảo thường trụ giữa thế gian để lợi lạc hữu tình”. Phật tử tại gia hưởng phước nhà Phát tâm tùng Hạ kết duyên sơ Chân thành học đạo nhuần mưa pháp Tự độ, độ tha mau đến bờ Với tâm Nguyện đó, mặc dù Chùa đang diễn ra khóa tu mùa hè lần 3 năm 2019 nhưng sáng ngày 11 tháng 06 năm Kỷ Hợi đại đức: Thích Tâm Hưng – trụ trì Chùa Đống Cao – Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa đã cùng quý Phật tử tổ chức tùy hỷ cúng dường tại các Trường Hạ của tỉnh Thanh Hóa: Điểm đến đầu tiên là Trường Hạ chùa Thanh Hà – TP. Thanh Hóa – Trụ sở Ban trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa. Năm nay Trường Hạ ở chùa Thanh Hà có 53 vị là Tỳ kheo, sa di Hình Đồng là các hành giả An cư ở đây. Tại đây, chùa Đống Cao dâng lời tác bạch cúng dường, dưới sự chứng minh của chư tôn đức Tri Khách và đại đức Thích Tâm Hưng đã hướng dẫn Phật tử Lễ Phật và tham dự buổi nghe pháp tại trường Hạ Tiếp đến là Trường Hạ Ni chùa Hương Quang – Tp. Thanh Hóa có 83 vị là Tỳ kheo Ni, Sa di Ni, Hình đồng là các hành giả An cư ở đây, chùa Đống Cao dâng lời tác bạch cúng dường, dưới sự chứng minh của Ni trưởng Thích Nữ Đàm Nhung: nguyên trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa- Đường chủ Hạ trường Hượng Quang. Điểm đến cuối cùng là Trường Hạ chùa Khải Nam TP. Sầm Sơn có 27 vị là Tỳ kheo, là các hành giả An cư ở đây, chùa Đống Cao dâng lời tác bạch cúng dường, dưới sự chứng minh của chư Tăng đại diện cho Trường Hạ chùa Khải Nam. Dù tịnh tài, tịnh vật chùa Đống Cao phát tâm tùy hỷ cúng dường tại các trường hạ của tỉnh không đáng là bao nhưng đó là những thành quả bước đầu để hướng dẫn cho hàng Phật tử tại gia biết được truyền thống đời sống trao dồi giới định tuệ của chư tôn đức Tăng Ni sau những tháng Hoằng Pháp lợi sinh để tinh tấn cố gắng tu học sữa đổi thân tâm xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc làm tròn bổn phận hộ pháp cho Tam Bảo trường tồn tại thế gian. Sau đây là một số hình ảnh :

By Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *