Ngày 13/07/2019 (nhằm 11/06 Kỷ Hợi), bước sang ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao, Ban Tổ chức đã mời ĐĐ. Thích Tuệ Minh, Trụ trì chùa Chí Linh, Nghệ An chia sẻ Phật pháp đến các bạn khóa sinh.

Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao

Trong nội dung chia sẻ, Thầy nói đến yếu tố vĩ đại trong mỗi chúng ta. Theo Thầy, người vĩ đại không hẳn là người to khỏe, mạnh mẽ, mà người vĩ đại là người luôn biết khiêm nhường trước người khác, là người không làm phiền lòng người khác, luôn mang đến những điều tốt đẹp cho người khác, là người biết tri ân và báo ân. Thầy gợi nhắc các bạn nên thực tập làm người vĩ đại thông qua 4 yếu tố:

1. Có tình yêu quê hương đất nước.

2. Biết hiếu kính ông bà, cha mẹ.

3. Tôn trọng thầy cô giáo.

4. Tử tế và hòa nhã với bạn bè.

Buổi pháp thoại của Thầy mang đến cho các bạn nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Buổi chiều, quý Thầy chia sẻ các bạn về ý nghĩa và lợi ích của quy y Tam Bảo. Theo đó, quý Thầy hướng dẫn các bạn thêm lần nữa về những oai nghi cơ bản của người con Phật như cách thức chắp tay, lễ lạy, xá chào, đồng thời khích lệ các bạn biết hướng về Tổ tiên tâm linh, quay về nương tựa Tam Bảo, thực tập tu học, chuyển hóa thân tâm, làm mới mình.

Hình ảnh ghi nhận: 

Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao
Ngày thứ tư KTMH chùa Đống Cao

By Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *