Sáng ngày 08/09/2020 (nhằm 21/07 Canh Tý), sau khi kết thúc ba tháng An cư kiết hạ, đại đức Thích Tâm Hưng Trụ trì Chùa Đống Cao – Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa đã cùng quý thầy đại diện các chi nhánh thuộc tông phong chùa Hoằng Pháp khắp nơi đã tề tựu về chùa đảnh lễ, vấn an sức khỏe và mừng khánh tuế Thượng tọa Ân sư Thích Chân Tính.

Lễ khánh tuế Thượng tọa Ân sư

Trên tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật hướng về cội nguồn, ĐĐ. Thích Tâm An, Trụ trì chùa Hưng Pháp, Đồng Nai đã thay mặt đại chúng dâng lên lời tác bạch, chúc thọ, tri ân cũng như gởi một tràng hoa hiếu hạnh và phẩm vật lên Ân sư trụ trì chứng minh.

Thượng tọa rất hoan hỷ trước sự hiếu tâm hiếu hạnh của chư Tăng, đồng thời Thầy đã có đôi lời huấn từ đến hàng đệ tử. Đầu tiên, Thượng tọa đã gởi lời tán thán, tri ân đến chư Tăng đã trở về mừng khánh tuế Thầy. Đặc biệt năm nay quý thầy có sự tổ chức, sắp xếp ngày về, cùng nhau khánh tuế tập thể chứ không rời rạc như mọi năm. Đồng thời Thượng tọa mong rằng đây sẽ là ngày lễ truyền thống hằng năm trong tông phong chùa Hoằng Pháp với hàng hậu học sau.

Thầy đã nói về những khó khăn, thử thách đối với một vị bước đầu xây dựng chi nhánh cơ sở hoằng pháp mới sẽ thiếu thốn về mặt tinh thần, vật chất và thực trạng tu học của người xuất gia hiện nay. Trên tình hình thực tế đó, nhu cầu thành lập một hội đồng tỳ kheo là cần thiết nhằm can thiệp, quyết định những vấn đề phát sinh trong tông phong chùa Hoằng Pháp. Cuối cùng, thầy nhắc lại phận sự, mục đích của người xuất gia là luôn trau dồi đức hạnh, năng lượng tu tập, lấy trí tuệ làm sự nghiệp và sứ mệnh hoằng pháp lợi sinh – theo tông chỉ chùa Hoằng Pháp.

Hình ảnh ghi nhận:

Lễ khánh tuế Thượng tọa Ân sư
Lễ khánh tuế Thượng tọa Ân sư
Lễ khánh tuế Thượng tọa Ân sư
Lễ khánh tuế Thượng tọa Ân sư
Lễ khánh tuế Thượng tọa Ân sư
Lễ khánh tuế Thượng tọa Ân sư
Lễ khánh tuế Thượng tọa Ân sư
Lễ khánh tuế Thượng tọa Ân sư
Lễ khánh tuế Thượng tọa Ân sư
Lễ khánh tuế Thượng tọa Ân sư
Lễ khánh tuế Thượng tọa Ân sư
Lễ khánh tuế Thượng tọa Ân sư
Lễ khánh tuế Thượng tọa Ân sư
Lễ khánh tuế Thượng tọa Ân sư
Lễ khánh tuế Thượng tọa Ân sư
Lễ khánh tuế Thượng tọa Ân sư
Lễ khánh tuế Thượng tọa Ân sư
Lễ khánh tuế Thượng tọa Ân sư
Lễ khánh tuế Thượng tọa Ân sư
Lễ khánh tuế Thượng tọa Ân sư
Lễ khánh tuế Thượng tọa Ân sư
Lễ khánh tuế Thượng tọa Ân sư
Lễ khánh tuế Thượng tọa Ân sư
Lễ khánh tuế Thượng tọa Ân sư
Lễ khánh tuế Thượng tọa Ân sư
Lễ khánh tuế Thượng tọa Ân sư
Lễ khánh tuế Thượng tọa Ân sư
Lễ khánh tuế Thượng tọa Ân sư
Lễ khánh tuế Thượng tọa Ân sư
Lễ khánh tuế Thượng tọa Ân sư
Lễ khánh tuế Thượng tọa Ân sư
Lễ khánh tuế Thượng tọa Ân sư
Lễ khánh tuế Thượng tọa Ân sư

By Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *